Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2017/2018

Škol. rok 2017/2018

 Brusleníimg00002.jpg

Každý školní rok na podzim si naši žáci 3. a 4. třídy protahují svá těla na kluzišti v hale na Úvoze. I letos si  děti pod bedlivým dozorem školených instruktorek bruslení procvičují základní i pokročilé prvky tohoto oblíbeného zimního sportu a těší se, jak všechno, co se naučí, ukážou rodičům v zimě třeba na rybníku.

 

Vodník Jezerníček vypravujeIMG_1920.jpg

Hned v září navštívili naši prvňáčci ekologické centrum Jezírko, kde už na ně čekal vodník Jezerníček, který jim představil své kamarády z jezírka. Děti pozorovaly drobné vodní živočichy, které si sami vylovily a také zjistily, jak se vyvíjejí a čím se živí.

 

Svatý Václavimg00005.jpg

Ve středu 27. 9. ráno se všechny děti sešly namísto ve třídách na školní chodbě. Poté nečekaně zazněl starobylý chorál a při jeho tónech předstoupilo pět žen v dlouhých šatech a bílých loktuších. Byly to paní učitelky převlečené za ženy, které žily na počátku 10. století na přemyslovském dvoře a takto uvítaly děti na Dni svatého Václava. Děti se pak rozdělily do družstev a společně plnily zábavné i poučné úkoly, které se vázaly k životu i smrti tohoto světce a patrona české země.

 

Prvňáci v knihovněimg00001.jpg

Dne 2. 10. jsme šli poprvé do knihovny na výukový program Pohádky z Večerníčků. Nejdříve jsme se seznámili s prostorami knihovny. Potom jsme poznávali pohádky z hudebních nahrávek. Dalším úkolem bylo najít k sobě dvojici z Večerníčků. Nakonec jsme si mohli prohlédnout pohádkové knihy, které známe z televizního vysílání. V knihovně se nám líbilo, a tak už jsme se někteří z nás zaregistrovali do knihovny.

Drakiádaimg00002.jpg

Na podzim se všichni těší, až začne foukat vítr. Proč? No přece, aby draci dobře lítali. Nám se to povedlo, a tak většina draků s menším či větším úsilím vzlétla. Všichni účastníci si odpoledne s draky užili a už se těší na příští podzim.

Dýňový denimg00001.jpg

Před podzimními prázdninami se naše děti proměnily v upíry, čarodějnice a strašidla, aby si užily dýňový den. Odpoledne si vydlabaly dýně a v dílničkách připravily strašidelné dobroty, na kterých si společně pochutnaly při závěrečném rautu. Nechyběly ani strašidelné písničky a tance.

Abraka muzikaimg00001.jpg

Celá škola se zúčastnila interaktivního výukového programu, který se zaměřil na oblast sociálního chování a mezilidských vztahů. 

 

 

img00009.jpg

 

Dopravní výchova na Riviéře

Letos opět navštívili naši čtvrťáci nové dopravní hřiště Riviéra, kde si mohli na kolech projíždět světelné i obyčejné křižovatky, zpomalovat před kruhovým objezdem a trénovat chování cyklistů na pozemních komunikacích. Součásti návštěvy byla i teoretická část, při které ukázali velmi pěkné znalosti v závěrečném hlasovacím testování. Návštěva se všem moc líbila a už teď se těší na další pokračování.

Slavnostní předání Slabikáře20171114_111442.jpg

Naši prvňáčci už přečetli Živou abecedu, a tak čekali na den, kdy dostanou Slabikář. Na slavnost jsme pozvali i paní ředitelku.

Z pohádkového království nás navštívili král Jakub I. a Vojtěch I. a slavnostně předali prvňáčkům Slabikář s přáním, ať se brzy naučí číst.

Děti si v tento den s radostí odnesly Slabikář domů.

Předškoláci ve škole

img00003.jpg

Koncem listopadu navštívili naší školu malí předškoláci. Vyzkoušeli si jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly, se kterými jim pomáhali starší kamarádi. Školy už se nebojí a moc se na ni těší!

 

Návštěva Mikulášeimg00006.jpg

 I letos naší školu navštívil Mikuláš s hodným andělem a divokým čertem. Postupně navštívili všechny třídy, aby hodné děti pochválili a některé děti pokárali. Všechny děti je přivítaly písničkou a slíbily, že budou celý následující rok hodné, a tak mohly od anděla dostat sladkou pozornost.

Vánoční dílny a jarmark pro rodičeimg00002.jpg

Bez dílen a jarmarku pro rodiče by to nebyly ty pravé Vánoce. Proto se i letos děti dopředu připravovaly a těšily, že si opět vyrobí drobné dárečky i dekorace na vánoční stůl. Rodiče pak ocenili nejen jejich snahu, ale i program, který si pro ně děti připravily..

Sáňkování20180118_121457.jpg

Když napadl v lednu sníh, tak jsme si šli užít zimní radovánky, sáňkování a bobování. I když mrzlo, tak my jsme se zahřáli.

 

Veselé zoubky20180307_082949.jpg

První středu v měsíci březnu jsme se dozvěděli, jak si máme správně čistit zoubky. Správné čištění s kartáčkem jsme si mohli i vyzkoušet. Podívejte se, jak nám to šlo.

Velikonoce na Valašskuimg00002.jpg

Čekání na Velikonoce jsme již tradičně zahájili "barevnými velikonočními dny", kdy se celá škola oblékla v pondělí do modrého a v úterý do žlutého. Ve středu jsme se pak všichni vypravili do Rožnova pod Radhoštěm na výchovně vzdělávací program Velikonoce na Valašsku. V příbytcích valašské dědiny jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvycích a tradicích, které souvisí s Velikonocemi. Největší ohlas měla ochutnávka jidášů a pučálky, malování kraslic a pletení tatarů.

Pálení čarodějnicimg00004.jpg

Ve čtvrtek 26. dubna se na soběšické hřiště slétly všechny čarodějnice a čarodějové z širokého okolí. Při této příležitosti jsme se sešli s rodiči a společně prožili pěkné odpoledne se zpíváním, soutěžemi, opékáním špekáčků a upálením čarodějnice, aby se nám celý rok vyhýbalo všechno zlé.  

Den Zeměimg00015.jpg

Tentokrát až 27. dubna jsme si na naší škole připomněli svátek celé planety - Den Země. Pro děti byly připravené různé doplňovačky, rébusy, křížovky atd., Žáci celé školy se rozlosovali do skupin. V každé skupině byli žáci od 1. do 5. třídy.  Všechny skupiny pracovaly s velkým nasazením, a tak si odměnu nakonec zasloužili všichni.

Školní besídkaimg00001.jpg

Každý rok v květnu slaví svůj svátek nejmilejší a nejhezčí lidé na světě - naše maminky. Nejenom jim již tradičně  paní učitelky s dětmi připravily řadu krásných vystoupení tentokrát na téma "Ten dělá to a ten zas ono" v podobě roztodivných tanců, rytmických cvičení, radostného zpívání a hraní na flétnu.

Fimfárumimg00007.jpg

aneb výstava pro milovníky humoru Jana Wericha

 

 

Prvňáčci opět v knihovněimg00002.jpg

V měsíci lednu jsme byli v knihovně na pořadu Čtvero ročních období. Povídali jsme si o kouzlech ročních období a o zvycích, které se váží k jednotlivým ročním dobám. Také jsme si ve skupinách zasoutěžili. Už se zase těšíme na další návštěvu.

Čtvrtého dubna jsme byli na návštěvě knihovny na pořadu Za zvířátky do pohádky. Vyprávěli jsme si o zvířatech, k obrázkům zvířat jsme hledali přísloví. Další úkol byl najít k hádankám zvíře. Potom jsme si poslechli pohádku o psím hrdinovi. Nakonec jsme si prohlédli vystavené knížky. img00005.jpg

V úterý 26. 6. jsme navštívili naposledy knihovnu. Nejdříve jsme vyluštili pohádkové postavy z přesmyček, potom jsme vymýšleli co nejvíce slov na daná písmena. Nakonec jsme dostali kouzelný klíček, který dokáže otevřít každou knížku.

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png