Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2015/2016

Škol. rok 2015/2016

Den evropských jazyků                                                                                    

Ve středu 23. září oslavila naše škola mezinárodní den evropských jazyků. Akce se účastnili žáci 3, - 5. třídy, prvňáčci a druháci měli ve třídách připravený vlastní program seznámení se zeměmi Evropy a cizími jazyky.

Letos jsme se na Den evropských jazyků pečlivě připravili tématickou výzdobou, kterou nachystali společně žáci všech zůčastněných tříd. Naši školu tak zdobí vlajky různých zemí Evropy, na kterých je anglicky napsáno, jakým jazykem se tam můžeme domluvit a pro usnadnění komunikace také jak se v daném jazyce řekne “Ahoj!”.

Jako každý rok se stala pro tento den každá ze tříd jednou cizí zemí, do které děti nyní potřebovaly mezinárodní pas. Letos jsme se mohli vydat do Německa, Ruska, Dánska a Irska. Během jednotlivých prezentací mohly děti ochutnat národní pokrm, vyzkoušet  některé zvyky, naučit se pár základních frází v místním jazyce a nebo si vyrobit pěkný suvenýr z cesty. Mnoho dětí si pečlivě zaznamenávalo nové informace do cestovního pasu. Tyto informace se jim později hodily při výrobě prezentačních plakátů, které jsou nyní vystaveny ve třídách a na chodbě školy.

Projektová výuka se promítla během týdne i v ostatních předmětech – ve výtvarné výchově děti hledaly vlajky evropských zemí a vytvořily krásnou výzdobu, v angličtině se učily názvy zemí a jazyků anglicky a v zeměpise se učily pracovat s mapou a atlasem.

Páťáci v České televizi

V září se pátá třída zúčastnila exkurze ve studiu České televize Brno. Přestože každý šel někdy po Běhounské ulici okolo paláce TYPOS, málokdo měl možnost nakouknout pod pokličku výroby televizního vysílání. Žáci se podívali do studia, kde se nedlouho před tím natáčel pořad Dobré ráno s Českou televizí, zkusili si klíčování při předpovědi počasí, navštívili režii i místnost zvukařů a malé studio. Každý si mohl ověřit, jak by mu to před kamerou slušelo. Byl to velmi zajímavý výlet do dosud neznámého světa.

Drakiáda

Na podzim se všichni těší, až začne foukat vítr. Proč? No přece, aby draci dobře lítali. Nám se to povedlo, a tak většina draků s menším či větším úsilím vzlétla. Všichni účastníci si odpoledne s draky užili a už se těší na příští podzim.

Bruslení

Každý školní rok na podzim si naši žáci 3. a 4. třídy protáhují svá těla na kluzišti v hale na Úvoze. I letos si  děti pod bedlivým dozorem školených instruktorek bruslení procvičují základní i pokročilé prvky tohoto oblíbeného zimního sportu a těší se, jak všechno, co se naučí, ukážou rodičům v zimě třeba na rybníku.

Dýňový den

Před podzimními prázdninami se naše děti proměnily v upíry, čarodějnice a strašidla, aby si užily dýňové odpoledne, během kterého si vydlabaly dýně a v dílničkách připravily strašidelné dobroty, na kterých si společně pochutnaly při závěrečném rautu. Nechyběliy ani strašidelné písničky a tance.

Dopravní výchova na Riviéře

Dne 12. 11. navštívili naši čtvrťáci nové dopravní hřiště Riviéra, kde si mohli na kolech projíždět světelné i obyčejné křižovatky, zpomalovat před kruhovým objezdem a trénovat chování cyklistů na pozemních komunikacích. Součásti návštěvy byla i teoretická část, při které ukázali velmi pěkné znalosti v závěrečném hlasovacím testování. Návštěva se všem moc líbila a už teď se těší na další pokračování.

Předškoláci ve škole

Ve dnech 24. a 25. listopadu navštívili naší školu malí předškoláci. Vyzkoušeli si jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly, se kterými jim pomáhali starší kamarádi. Školy už se nebojí a moc se na ni těší!

Výstava Vlasty Švejdové

Dne 25. 11. 2015 jsme se vypravili na výstavu dětské ilustrátorky Vlasty Švejdové. Nejdřív jsme jeli vlakem na hlavní nádraží a přešli městem až na hrad Špilberk, kde se výstava konala. Kromě ilustrací jsme mohli shlédnout i animovaný film autorky, poskládat puzzle nebo si půjčit kostým a zahrát si divadlo. Výstava se nám moc líbila.    

                                                                         Žáci 4. třídy

Prvňáci v divadle 

Ve středu 2. 12. jsme šli do divadla Radost na představení "Jak pejsek s kočičkou chystali Vánoce". Představení se nám líbilo a navodilo v nás atmosféru Vánoc. Po představení jsme si mohli zkusit zahrát s některými loutkami. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli na náměstí Svobody betlém a vánoční strom.

Návštěva Mikuláše

 I letos naší školu navštívil Mikuláš s hodným andělem a divokými čerty. Postupně navštívili všechny třídy, aby hodné děti pochválili a některé děti pokárali. Všechny děti je přivítaly písničkou a slíbily, že budou celý následující rok hodné, a tak mohly od anděla dostat sladkou pozornost.

Vánoční dílny a jarmark

Bez dílen a jarmarku pro rodiče by to nebyly ty pravé Vánoce. Proto se i letos děti dopředu připravovaly a těšily, že si opět vyrobí drobné dárečky i dekorace na vánoční stůl. Rodiče pak ocenili nejen jejich snahu, ale i program, který si pro ně děti připravily.

 

 

 

 

Hodiny s jednou ručičkou.

V úterý 16. 2.  se prvňáčcí zúčastnili výukového programu "Hodiny s jednou ručičkou" . Vyprávěli si o čase a poznávali různé druhy hodin. Nakonec si hodiny s kukačkou sami vyrobili.

Divadlo Radost

V úterý 8. března navštívili prvňáčci divadelní představení "Sněhurka a sedm trpaslíků. Pohádka se jim moc líbila, protože byla veselá. O to se postarali nejen trpaslíci, ale i papoušek Pimperde, který moc rád všem radil.

 

Velikonoce na Špilberkuimg00007.jpg

Letos jsme všichni navštívili prachárnu zvanou Hlídka na Špilberku. Povídali jsme se si tady o velikonočních svátcích i zvycích, o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, atd. Zdobili jsme perníková vajíčka, hledali preclíky, vynášeli Morenu, hledali poklad a hrkali řehtačkami. Tento program se nám moc líbil.

Žáci 1. - 5. třídy

černého.

Pálení čarodějnicimg00013.jpg

Ve čtvrtek 28. dubna se na soběšické hřiště slétli všechny čarodějnice a čarodějové z širokého okolí. Při této příležitosti jsme se sešli s rodiči a společně prožili pěkné odpoledne se zpíváním, soutěžemi, opékáním špekáčků a upálením čarodějnice, aby se nám celý rok vyhýbalo všechno zlé.

Den Země img00026.jpg

 Letos jsme Den Země oslavili v mobilním planetáriu s programy Astronomie pro děti (1. - 3. třída) a Púvod života (4. a 5. třída).

Kromě toho jsme si povídali o třídění odpadu a následné recyklaci a o funkcích lesa.

Školní besídkaimg00005.jpg

Každý rok v květnu slaví svůj svátek nejmilejší a nejhezčí lidé na světě - naše maminky. Nejenom jim již tradičně  paní učitelky s dětmi připravily řadu krásných vystoupení tentokrát na téma "Z pohádky do pohádky" v podobě roztodivných tanců, rytmických cvičení, radostného zpívání a hraní na flétnu.

Návštěva brněnského letištěimg00022.jpg

Prvňáci se na konci roku vypravili na prohlídku letiště, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o provozu letiště, odbavování cestujících i bezpečnostních kontrolách. Také nahlédli a popovídali si s hasiči a navštívili pracoviště letištní věže. Počasí přálo, a tak se všichni vraceli do školy maximálně spokojeni. 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png