Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Život kolem nás – čtenářská gramotnost

Život kolem nás – čtenářská gramotnost

D 01, D 02, D 03, D 04, D 05, D 06, D 07, D 08, D 09, D 10, D 11D 12 - Články k procvičení čtenářských dovedností v souvislosti s památkami v České republice, které jsou chráněny mezinárodní organizací UNESCO                  

 D 13 - Pracovní list týkající se znalostí života lidí za vlády prvních Přemyslovců 

D 14 - Test zkoumající znalosti žáků o životě prvních přemyslovských králů

D 15 -Test zkoumající znalosti žáků o době před a po Bílé hoře

D 16 - Formou přesmyček zpracován přehled historických stavebních slohů

D 17 - D 21 - Články vedoucí k procvičení čtenářské gramotnosti v propojení se znalostmi ze života obratlovců

D17 ryby

D18  obojživelníci

D19 plazi

D20 savci

D21 ptáci

D 22, D 23, D 24 - Články vedoucí k procvičení čtenářské gramotnosti v propojení se znalostmi ze života obratlovců lidského těla

D 25, D 26, D 27, D 28, D 29 - Výukové materiály (hádanky, čtyřsměrky, křížovky) vhodné k opakování vědomostí zábavnou formou. Možno zařadit ke zpestření výuky nebo ke Dni Země, Dni zvířat apod. K doplnění a rozšíření vědomostí mohou žáci použít encyklopedie, klíče nebo internet. 

D 30 - Text vedoucí k procvičení čtenářské gramotnosti zaměřený na ochranu životního prostředí. Je doplněn kontrolními otázkami, které mohou být námětem k další diskuzi.

D 31, D 32, D 33, D 34, D 35 - Výukové materiály (hádanky, čtyřsměrky, křížovky) vhodné k opakování vědomostí zábavnou formou. Možno zařadit ke zpestření výuky nebo ke Dni Země, Dni zvířat apod. K doplnění a rozšíření vědomostí mohou žáci použít encyklopedie, klíče nebo internet.

D 36 - Výukový materiál vhodný k opakování vědomostí zábavnou formou. Možno zařadit ke zpestření výuky nebo ke Dni Země, Dni zvířat apod. Rozstříhané kartičky žáci skládají k sobě a dávají tak dohromady zvířecí rodiny. Možno využít k dalšímu opakování a procvičování učiva nebo k další diskuzi.

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png