Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Lidé a svět kolem nás – čtenářská gramotnost

Lidé a svět kolem nás – čtenářská gramotnost

C 01 - Živočichové – pracovní list 4.tř. (řazení charakteristických znaků podle čísel k jednotlivým živočichům. Ke každému živočichovi bude více možností)

C 02 - J. A. Komenský – pracovní list 5.tř. (získání základních vědomostí o pobytu a vyučovacích zásadách, na jejichž základě opraví nesprávně zapsané vyučovací zásady)

C 03 - Revoluční rok 1848 – pracovní list 5.tř. (základní informace o průběhu r. 1848; pomíchaná slova v rámečku se žák pokusí zapsat správně)

C 04 - Ve školních lavicích – pracovní list 5.tř. (práce s textem z učebnice Vlastivěda 5, významné události českých dějin, Nová škola – doplnění do textu) 

C 05 - Stavba těla rostliny – pracovní list 4.tř. (části kvetoucí rostliny jsou označeny velkými písmeny abecedy, text je různě rozmístěn kolem rostliny. Písmeno se zapisuje k nebo přes text).

C 06 - Přímá řeč v dějinách – pracovní list 4.tř (správné zapsání uvozovek, dvojteče a čárek podle pravidel psaní přímé řeči. Využití dějinných událostí)

C 07 - Vlastnosti látek – pracovní list 4.tř. (Kroužkování správné odpovědí vždy ze čtyř možností. Vhodné po probrání učiva o vlastnostech látek. Úkoly k zamyšlení – otázky č. 8 a 9.)

C 08 - České země za Přemyslovců – pracovní list pro 2 žáky 4.tř. (doplnění do textu po probraném učivu)

C 09 - Svatý Václav – chorál  4.tř. (Seznámení s neoficiální českou hymnou z 12.stol.; na základě četby píše žák vlastní názor na chorál)

C 10 - Užitkové rostliny – test 4.tř (kroužkování správné odpovědi, výběr ze čtyř možností) 

C 11 - Trávy – pracovní list 4.tř. (názvy travin jsou určeny k rozstříhání a následnému přiřazení /lepení/ k obrázku) 

C 12 - Stromy ve větách – pracovní list 4.tř (názvy jehličnatých i listnatých stromů jsou ukryty ve větách. Po vyhledání, zvýraznění nebo zakroužkování píší žáci na linky názvy plodů nalezených stromů)

C 13 - Jedovaté rostliny – pracovní list 4.tř. (k rodovým názvům vybrat název druhový. Správným výběrem se doplní k číslu písmena, ze kterých vyplyne tajenka – přísloví)

C 14 - Bezobratlí živočichové – pracovní list 4.tř. (hledání názvů hmyzu ukrytých ve větách /zvýraznit nebo zakroužkovat/ a následně napsat vývojová stadia těchto živočichů)

C 15 - Ptáci – pracovní list 4.tř. (názvy ptáků jsou ukryty ve větách (zvýraznit nebo zakroužkovat) a následně popsat tělo ptáka)

C 16 - Živočichové a já (pojmenování samce, samice a mláděte vy braných druhů na základě vlastních znalostí či typování) 

C 17 - Ekosystém louka – pracovní list 4.tř. (popis stavby těla luční trávy a spojování druhových a rodových názvů. Zápis písmene a čísla na linky, označení jedovaté rostliny)

C 18 - Karel IV – pracovní list pro dva žáky  4.tř. (doplnění informací do textu na základě získaných vědomostí)

C 19 - Louka – křížovka 4.tř. (úkol č. 1 – z uvedených druhů rostlin vyškrtat ty, které nerostou na louce, úkol č. 2 – podle obrázků žáci určí název hmyzu, doplní do křížovky a vyluští tajenku)

C 20 - Stromy a keře – pracovní list 4.tř. (každý druh stromu má číslo; jednotlivé informace patří ke konkrétnímu druhu stromu – zapíše se číslo)

C 21 - Houby – pracovní list 4.tř. (kroužkování společných znaků rostlin a hub, doplnění vynechaných slov v textu použitím nápovědy; třídění hub)

C 22 - Poznej houbu – pracovní list 4.tř. (pozorným čtením popisu houby žák určí název – zapíše na linku)

C 23 - Kočka domácí – pes domácí – pracovní list 4.tř (věty popisující kočku domácí a psa domácího jsou pomíchány. Pozorným čtením a barevným zvýrazněním zjišťují žáci celkový popis živočicha.)

C 24 - Pravidla sběru a zpracování hub – pracovní list 4.tř. (pozorným čtením si žák uvědomí správné čí nesprávné tvrzení, označí výběr odpovědi ANO – NE a vyluští tajenku)

C 25 - Jak chránit přírodu – test   4. i 5.tř. (uvědomělé kroužkování správné odpovědi)

C 26 - Rybník, potok, řeka – pracovní list 4.tř. (č.1 uvědomělý výběr živočichů, kteří jsou citliví na znečištěné prostředí, č.2 vyhledání obojživelníků mezi živočichy, č.3 pozorným čtením se žák rozhoduje mezi živočichem a rostlinou, č.4 popis těla kapra)

C 27

C 28

C 29

C 30

C 31

C 32

C 33

C 34

C 35

C 36

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

Třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png