Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH > Úspěchy v soutěžích v r. 2013/2014

 Úspěchy v soutěžích v r. 2013/2014 

Matematické soutěže 2013/2014

Městské kolo matematické soutěže MATESO V. tříd 2013/2014

6. místo               Komárková Vendula              12 bodů

                              Varmužková Veronika          12 bodů

                              Sendlerová Nela                      12 bodů

7. místo               Bláha Maritn                             11,5 bodů

10. místo            Štykarová Eliška                       10 bodů

 Městské kolo matematické olympiády V. tříd 2013/2014

Do 63. ročníku matematické olympiády kategorie Z5 se přihlásilo 240 žáků pátých tříd. Soutěžilo 223 žáků, z toho 41 žáků získalo minimálně 9 bodů z 18 a stávají se tedy úspěšnými řešiteli soutěže.

4.místo  Viktora Dorián               15 bodů

5.místo  Bláha Martin                  14 bodů

7.místo  Borek David                   12 bodů

             Sendlerová Nela             12 bodů

Výsledky městského kola Pythagoriády V.tříd

Ve středu 7. května 2014 se na naší škole uskutečnilo městské kolo Pythagoriády. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků (z 83 přihlášených), z nichž se 55 stalo úspěšnými řešiteli.

1.místo       Martin Bláha       

2.místo       Vendula Komárková

                   Nela Sendlerová

                   Markéta Střítecká

                   Veronika Varmužková

 Výsledky matematické soutěže KLOKAN 2014 

Kategorie Klokánek /max. 120 bodů/

1. Varmužková V.                    V.                        120 bodů

2. Štykarová                             V.                        110 bodů

   Viktora                                   V.                        110 bodů

   Bláha                                     V.                        110 bodů

   Ryšavá                                  V.                        110 bodů

3. Sendlerová                           V.                        109 bodů

   Komárková                            V.                        109 bodů

Kategorie Cvrček /max. 90 bodů/ 

  1. Maršálková                                 II.                                 64 bodů
  2. Valenta                                       III.                                63 bodů
  3. Blatný                                         II.                                 58 bodů
  4. Kleibl                                          III.                                57 bodů
  5. Beneš                                         II.                                 57 bodů
  6. Lukavský                                    III.                                56 bodů                                            Dominiková                                III.                                56 bodů

Výsledky městského kola matematické miniolympiády čtvrtých tříd

Maximální počet bodů – 28

3. místo           Bednářová Anna                27 bodů

 10. místo        Galvas Matyáš                    23,5 bodu

                        Mejzlík Martin                     23,5 bodu

13. místo        Mikéska Štěpán                  22 bodů

20. místo        Hofírek Štěpán                   18,5 bodu

 Blahopřejeme!

 "Má vlast"
Koncem školního roku 2012/13 se někteří naši nynější páťáci zúčastnili výtvarné soutěže "Má vlast" na počest 100. výročí Mirotického rodáka Mikoláše Alše. Obrázky sklidily velký obdiv. Všem žákům přejeme, ať jim záliba v malování vydrží.

Empík naděluje 2013

Celoměstská soutěž, pořádaná pravidelně již od roku 2001, je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž, konaná pod záštitou primátora Statutárního města Brna, je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).

Letos získala ve výtvarné kategorii žáků 3. - 5. třídy 2. místo Anička Bednářová ze 4. třídy           a v kategorii literárních prací 3. místo Ilona Raušová z 5. třídy

Recitační soutěž

Vítězové třídních kol se koncem února utkali ve školním kole recitační soutěže. Odborná porota sestavená z žáků i učitelů měla těžký úkol vybrat ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v oblastním kole.

Po těžkém a velmi vyrovnaném souboji nakonec postoupili do oblastního kola: Barbora Štarhová a Lucie Očkayová z 1. třídy, Barbora Dominiková a Alžběta Hrčková ze 3. třídy, Charlota Terzieva ze 4. třídy a Nela Sendlerová z 5. třídy.

V regionálním kole se umístila na 1.místě Lucie Očkayová v nulté kategorii a postupuje do krajského kola.

V krajském kole získala Lucinka zvláštní ocenění za přednes.

Blahopřejeme!

Přebor škol JMK - snowboarding, alpské lyžování ZŠ 1.stupeň

žáci naší školy se ve středu zúčastnili Lyžařského a snowbordového přeboru škol Jihomoravského kraje, kde dobře reprezentovali školu.V celkovém hodnocení nižšího stupně základních škol se SZŠ Lesná umístila na 2. místě z 27 zúčastněných ZŠ s celkovým počtem bodů 60.  Ve svých kategoriích umístili takto:

Michaela Chroustová - 6. místo (kategorie 1. - 3. třída dívky)
Anna Galvasová - 7. místo (kategorie 1. - 3. třída dívky)
Lucie Očkayová - zúčastnila se v (kategorii 1. - 3. třída dívky
Tomáš Uher - 19. místo (kategorie 1.-3. třída chlapci) + 3.místo za 1.třídy.
Matyáš Galvas - 2. místo (kategorie 4.-5. třída chlapci)
Oliver Mucha - 6. místo (kategorie 4.-5. třída chlapci)
Tobiáš Vaněk - 9. místo (kategorie 4.-5. třída chlapci)

Děkujeme za repezentaci !

Babylon

Letos poprvé se naší páťácizúčastnili i soutěže v českém jazyce, kde mohli ukázat svojí výbornou čtenářskou gramotnost. Ve školním koíle byli úspěšní: Nela Sendlerová, Veronika Varmužková a Štěpán Musil.

Přejeme hodně úspěchů v městském kole, které se koná 17. 3. 2014.

V městském kole se na 3.místě umístila Veronika Varmužková a na 8.místě Štěpán Musil.

Blahopřejeme!

English jungle

Soutěže v anglickém jazyce pro 1. - 5. ročník se zúčastnili nejlepší "angličtináři" brněnských škol. I letos si v jednotlivých kategoriích naši vedli velmi dobře.

2. místo - Eliška Šafářová z 1. třídy

4. místo - Barbora Maršálková ze 2. třídy

2. místo - Karolína Šustková ze 3. třídy

3. místo - Oliver Ergens ze 4. třídy

Blahopřejeme!

EKOcentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích vyhlásilo výtvarnou soutěž Náš život na zahradě, na poli, na vinici.

 Lucie Blažková ze III. třídy získala 3. místo

 Děkujeme za repezentaci !

 Výtvarná a literární soutěž "Požární ochrana očima dětí"

Výsledky výtvarné soutěže:

1.místo                     Anna Bednářová    IV.třída

3. místo                    Tarja Zichová         I.třída

Výsledky literární soutěže:

1. místo                    David Borek            V.třída       

2. místo                    Ilona Raušová         V.třída

Speciální cenu plastických prací získali žáci:

V. třída – Dorián Viktora

                 Štěpán Musil

                 Radan Kuklínek

Vyhlášení výsledků soutěže a ukázky hasičské práce se bude konat 7. 6. 2014 v 9.00 hod. v prostorách Hasičského záchranného sboru Lidická 61.

Dopravní soutěž

Pravidla a koloběžky

Před prázdninami si naší žáci 1. - 5. třídy znovu zopakovali pravidla pro chodce a cyklisty a prověřili si svoji zručnost při jízdě na koloběžce. Překážky byly obtížné, také pár drobných zranění, ale nakonec byli všichni se sportovním odpolednem moc spokojeni. A teď hurá na prázdniny!

 VŠEM ŽÁKŮM DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY A GRATULUJEME!

AKTUALITY

Zveme rodiče, prarodiče a přátele školy na "Vánoční besídku", která se koná ve čtvrtek 19.12 v 15.00 hod. v tělocvičně školy.

 

 

 

 

 

 

foot[1].png