Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Anglický jazyk – průřez učivem, rozšíření slovní zásoby

Anglický jazyk – průřez učivem, rozšíření slovní zásoby

B 01, B 02, B 03, B 04, B 05, B 06 - procvičování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby pomocí textu písně

Možnosti využití:  

 • práce ve dvojicích, ve skupinách, individuálně
 • doplňování slov do textu
 • pracovní listy ke kopírování
 • možnost propojení s hudební výchovou
 • procvičování výslovnosti na základě poslechu autentické nahrávky

B 07, B 08, B 09, B 10, B 11, B 12, B 13, B 14 - testy pro žáky 4. - 5. ročníku

Možnosti využití: 

 • procvičování probrané látky formou překladu textu
 • pracovní listy ke kopírování   

B 15 - B 28: flash cards – výukový materiál na procvičování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby

B15 – přivlastňovací pád

B16 – have got, running dictation

B17 – přivlastňovací pád, this is

B18 – přivlastňovací pád, that is

B19 – skládání příběhu

B20 – I like, do you like, I do not like, formou obrázků

B21  – I like, do you like, I do not like, formou textu

B22 – přítomný čas prostý, battle ship

B23 – jazz chant

B24 – draw a monster, rozšíření slovní zásoby body

B25 – role play, pantomima, rozšíření slovní zásoby

B26 – rozšíření slovní zásoby sport, přítomný čas prostý, sloveso like

B27 – rozšíření slovní zásoby dopravní prostředky, zvířata, zápor v přítomném čase prostém, množné číslo

B28 – rozšíření slovní zásoby oblečení, otázka v přítomném čase prostém

Možnosti využití: 

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, s kartičkami, skládání slov, možnost tvorby pexesa

B 29, B 30, B 31 - jazz chants

Možnosti využití:

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, rytmické říkanky, modální sloveso can

B 32 - giving directions

Možnosti využití:

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, s mapou, slovní zásoba na téma giving directions

B 33 - práce s textem, přídavná jména

Možnosti využití: 

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, porozumění čtenému, překlad, přídavná jména  

B 34 - práce s textem, předložky AT, IN

Možnosti využití:

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, předložky AT, IN, slovní spojení

B 35 - synonyma, přítomný čas prostý, sloveso to be

Možnosti využití:  

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, procvičování přítomného času prostého a slovesa to be   
 • tvorba domina

B 36 - čím budu, práce s textem, práce s obrázky

Možnosti využití:

 • práce individuálně, ve dvojicích, ve skupinách
 • pracovní listy ke kopírování
 • práce s textem, sluchová analýza anglického textu, výslovnost   
 • slovní zásoba povolání

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png