Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Rozvoj řečových dovedností

Rozvoj řečových dovedností

A 01 - Procvičování užití neurčitého členu „a“ a podstatného jména, přídavného jména, procvičování slovní zásoby, rozvoj mluvení.

S pomocí pruhu papíru a lístečků „big/little“ děti hovoří o zvířátku nebo hračce a větu postupně obohacují o přídavná jména: „I have a cat. I have a brown cat. I have a little brown cat.“                         

A 02 - Pexeso (zábavnou formou procvičit probranou slovní zásobu) 

A 03 - Jednoduchá báseň k procvičení tvarů slovesa „být“ a „mít“, krátké tvary slovesa „být“

A 04 - Pomůcka slouží k procvičení tvorby otázky v přítomném čase s užitím pomocného slovesa „DO a DOES“, rozvoj mluvení v angličtině

A 05 - A 16:

  • Zopakování probrané gramatiky na nové slovní zásobě spojené se změnami v přírodě v jednotlivých měsících a ročních obdobích. V září učitel děti seznámí s celoročním projektem, ve kterém obohatí anglickou slovní zásobu o užitečná nová slovíčka a větná spojení. Na každý měsíc je pro ně připravený jeden pracovní list s jednoduchými a zábavnými úkoly. Náměty často vhodně zasahují do matematiky a prvouky.
  • Ke každému měsíci jsou připraveny 4 či 5 nových slovíček. Vhodnými činnostmi žák porozumí, procvičí a zapamatuje si nová slovíčka. Práce je uzavřena vyhotovením jednoduchého pracovního listu. Na konci školního roku bude mít každý žák vyrobený svůj vlastní roční kalendář(i s měsíci červenec a srpen, ty si mohou za odměnu o prázdninách vypracovat sami), který mu učitel sváže kroužkovou vazbou. 

 

A 05  - September  - opakování barev

A 06 - October – Halloween

A 07 - November – podzimní počasí

A 08 - December – Vánoce – zdobení stromečku

A 09 - January – zimní sporty: „I like sledging.“

A 10 - February – hladová lesní zvířata

A 11 - March – první jarní květiny

A 12 - April – Velikonoce

A 13 - May – jarní ptáci

A 14 - June – jedeme na výlet

A 15 - July – opakování slovní zásoby – křížovka, August – opakování měsíců

A 16 – opakování slovní zásoby z celého kalendáře - kvarteto

A 17 - A 25: Básně k rozvoji řečových dovedností. Prostřednictvím anglických básní si děti mohou příjemnou formou procvičit sluchovou analýzu anglického textu, výslovnost a obohatit slovní zásobu o zajímavá slovíčka.

A 17 - Bring The Kite

A 18 - Three Little Mice

A 19 - Sisters And Brothers

A 20 - The Snowflakes

A 21 - Twelve Month

A 22 - The English Alphabet

A 23 - Our Little Garden

A 24 - Which Loved Her Best

A 25 - Mother ´s Pet 

A 26  - domino k procvičení přítomného průběhového času. (Slovesa: CLIMB, WALK, FISH, WATCH, STAND, SIT, EAT, SPEAK, SWIM, SING, DRINK, READ)

A27 - domino k procvičení přítomného průběhového času. (Slovesa: SHOOT, RELAX, SAIL, SLEEP, THROW, RUN, HAVE A SHOWER, RING, KNIT, PUSH, DRAW, PULL)

A 28 - A 29: Binga k hravému procvičení slovních spojení z učebnice.

A 28 - ENGLISH 4, lekce 3 - 6

A 29 - ENGLISH 4, lekce 7 - 9

A 30 - A 34: Testy ke kontrole znalostí žáků 3. Třídy.

A 30 - Test 1 (lekce 1 – 4)

A 31 - Test 2 (lekce 5 - 8)

A 32 - Test 3 (lekce 9 – 10)

A 33 - Test 4 (lekce 11 – 12)

A 34 - Test 5 (lekce 13 – 14)

A 35 - A 36

Testy je určeny pro žáky 3. třídy. Žáci si procvičí překlad z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

A 35 - Procvičování lekci 7 až lekci 12.

A 36 - Opakování učivo celého 3. ročníku.

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

Třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png