Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Lidé a čas – shrnutí dějepisného učiva – 4., 5. ročník

Lidé a čas – shrnutí dějepisného učiva – 4., 5. ročník

D 01 - časová přímka : základní časové události ke zhotovení ruličkové mobilní časové přímky;žáci si z množství označených ruliček berou po jedné a sestavují ve třídě časovou přímku. Mezipředmětové vztahy – možnost zhotovení ruliček v praktických činnostech.

D 02 - základní informace pro rozvoj ústního projevu s doplněním textu z učebnice Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová škola 

D 03 - souhrn základních znaků stavebních slohů s doplněním barokního slohu pomocí učebníce Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová škola

D 04 - chybějící písmena ve větách určí tajenku

D 05 - forma zápisu s výběrem správné reformy panovníka

D 06 - určení správné odpovědi na dané tvrzení napoví správné písmeno v tajence

D 07 - písemné ověření vědomostí – opakování

D 08 - práce s textem – získání základních vědomostí pomocí učebníce Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová škola

D 09 - doplnění v pohybu: několik učebnic náhodně položených na zemi po třídě (nápověda), žáci mají PL na lavici, kdo nejrychleji, správně, přehledně a čitelně  doplní informace – možnost kdykoliv nahlédnout do nápovědných učebnic s vědomím ztráty času, PL je stále na lavici. (Nápověda: učebníce Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová škola)

D 10 - zjištění základních informací z textu v učebnici Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová škola

Využití:

  • tvorba zápisu k novému učivu – práce s textem
  • opakování

 D 11 - vyhledávání ve slovníku cizích slov nebo na internetu

Využití: individuální domácí zpracování

D 12 - písemné ověření vědomostí – opakování

D 13 - důležitá fakta doplněná do neúplného textu; vyhledávání informací

D 14 - ověření rozsahu získaných vědomostí a forma vyjadřování

D 15 - vyhledávání životopisných informací z učebnice Vlastivěda 5, Významné události nových   českých dějin, Nová škola

D 16 - logický výběr jediné možnosti z vyznačené trojice, která se zdá být z hlediska historie správná.

Využití :

  • samostatně s vlastním hodnocením po společné kontrole
  • reprodukce správného textu

D 17 - barevné doplnění do historické mapy, záznam informací

D 18 - doplnění dnes již méně známých příjmení prezidentů ČSR a ČR

D 19 - křížovka o vzniku Národního divadla

D 20 - spolupráce rodinných příslušníků s dětmi ke zjištění historických událostí

D 21 - barevné značení dvojic – ověření vědomostí

D 22 - test s výběrem správné odpovědi

D23 - najít správné trojkombinace a vyznačit barevně

D 24 - D 32: procvičování orientace na časové přímce, přiřazování a barevné vyznačování historických událostí daného časového období

D24 - Časová přímka 0 – 1140

D25 - Časová přímka 1140 - 1306

D26 - Časová přímka 1306 - 1419

D27 - Časová přímka 1419 - 1526

D28 - Časová přímka 1526 - 1621

D29 - Časová přímka 1621 - 1740

D30 - Časová přímka 1740 - 1848

D31 - Časová přímka 1848 - 1918

D32 - Časová přímka 1918 - 2013

Možnosti využití: 

  • práce ve dvojicích, ve skupinách, individuálně
  • skládat vystříhané události vedle časové přímky
  • vzájemné zkoušení žáků 

D 33 - D 34: Křížovky – zábavné a přehledné opakování dějinných událostí

D 33 - slavné bitvy našich dějin

D 34 - první Přemyslovci na knížecím trůnu

D35 - D 36: Hry „Pexeso“ – zábavné opakování českých knížat a králů, kteří vládli naší zemi. Doplněno zpětnou vazbou. Žáci mají kartičky obráceny textem vzhůru. Žák si vybere popis osoby, hlasitě přečte a hledá jméno. Pokud hledal správně, z druhé strany kartičky je podobizna stejného panovníka. Pár kartiček si nechá a další žák pokračuje ve hře. Pokud se zmýlí, vrací obě kartičky zpět na stůl. 

D 35 - Od Vratislava II. po Jiřího z Poděbrad

D 36 - Od Jiřího z Poděbrad po Františka Josefa I.

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png