Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Místo, kde žijeme – shrnutí zeměpisného učiva

Místo, kde žijeme – shrnutí zeměpisného učiva

C 01 - Státní symboly 

C 02 - Motivační báseň od Josefa Kainara – Dítě zítřka. Děti do básně doplní slova a všimnou si, jak jsou hezky a poeticky popsána znázornění na mapě. 

C 03 - Značky na mapě.   

C 04 - Mapa České republiky (základní informace o České republice).

C 05 - Sousední státy ČR (základní informace o Rakousku, Slovensku, Polsku, Německu).

C 06 – Karlovarský kraj

 

C 07 – Královéhradecký kraj

C 08 – Liberecký kraj

C 09 – Moravskoslezský kraj

C 10 – Olomoucký kraj

C 11 – Plzeňský kraj

C 12 – kraj Praha

C 13 – Středočeský kraj

C 14 – Ústecký kraj

C 15 – kraj Vysočina

C 16 – Zlínský kraj

C 17 – Jihočeský kraj

C 18 – Jihomoravský kraj

C 19 – Pardubický kraj

C 20 – pohoří (osmisměrka)

C 21 - vodstvo (osmisměrka)

C 22 - Kdo jsem? Slova z přesmyček dosazena do textu, poznání kraje a určení krajského města (Olomoucký kraj).

C 23 - Místa zařaď do krajů (Pardubický, Jihočeský kraj); z nabídky vybrat a barevně označit zajímavá místa daného kraje

C 24 – Zajímavosti Středočeského kraje; ze tří možností vybrat správnou, zakroužkovat, poznání kraje, vyhledat řeky ukryté ve větách

C 25 - Popletené věty (Plzeňský kraj); záměna zajímavých míst, poznání a správné řazení k číslům

C 26 - Zajímavosti pozpátku (Zlínský kraj); čtením pozpátku zjistit zajímavosti kraje, správně zapsat, v textu nahradit slova opozity, zjištění správných informací, zjištění kraje

C 27 - Poznáš mě? (Jihomoravský kraj); z nabídky vybrat správnou zajímavost, zařadit do textu, poznání kraje, rozluštění textu pomocí dělení slov ve větě

C 28 - Česká republika – vyber správnou odpověď

Testy kraje:

C 29 – Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský

C 30 – Vysočina, Jihočeský, Středočeský

C 31 – Praha, Karlovarský, Ústecký, Plzeňský

C 32 – Liberecký, Pardubický, Královéhradecký

 Pracovní listy:

C 33 – vytvoř logicky správnou dvojici

C 34 – doplň informace o Jihomoravském kraji

C 35 – křížovka – Znáš ČR?

C 36 – poznej světadíly

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png