Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Rozmanitost přírody – roční období

Rozmanitost přírody – roční období

B 01, B 02, B 03, B 04 – motivační obrázky ročních období: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Možnosti využití:  

 • práce ve skupinách, ve dvojicích, individuálně
 • barevné karty mohou sloužit k motivaci (mezipředmětové využití v „Čj“ – vyprávění, popis, doplňování, výchova ke tradicím) při vyvozování daných ročních období; popis typických znaků přírody, proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích
 • barevnou kartu možno rozstříhat jako „puzzle“ a ve skupinové práci /individuálně/ skládat  („Matematika“ – prostorové vidění, geometrické tvary)
 • černobílý pracovní list možno využít ke kopírování a dobarvování dětmi („Výtv. výchova“)

B 05, B 06, B 07, B 08 – karty měsíců v roce, členěné podle ročních období

Možnosti využití: 

 • nástěnná tabule – společně
 • práce skupinová, individuální
 • jména jednotlivých měsíců jsou barevně rozlišená dle ročních období, šablony slouží k rozstříhání a následnému správnému přiřazování měsíc + číslo + roční období
 • karty lze třídit a skládat dle pořadí měsíců patřících k jednotlivým ročním obdobím

 

B 09 - „strom pozorování“ - šablonu lze využít na všechna roční období

 

Možnosti využití:

 • námět možno zvětšit na formát A1 (v hodině „Výtvarné výchovy“ společná práce); nadepsat názvem daného ročního období; děti společně /individuálně/ zapisují od „prvního“ dne jevy, kterých si v přírodě všimly. Levá strana – slouží k údajům o rostlinách, pravá strana o živočiších. Do kmene stromu lze zapisovat datum pozorování; příp. lze zápis doplnit obrázkem, děti svůj zápis  také označí vlastním podpisem.
 • lze nakopírovat a využít individuálně k samostatnému pozorování

B 10 - kontrolní karta

Možnosti využití:

 • šablona slouží k samostatné kontrole splnění úkolů v šablonách  B11 – B 22
 • využití ke vzájemnému hodnocení žáků

B 11, B 12, B 13, B 14, B 15, B 16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B 22 - soubor obrázků „jarních“ květin, s popisem základních znaků a zajímavostí k dané květině

Možnosti využití:

 • každá šablona je soubor, který lze rozstříhat a rozdělit na tyto čtyři části: NÁZEV květiny, POPIS A ZAJÍMAVOSTI, BAREVNÝ obrázek květiny, ČERNOBÍLÝ obrázek květiny
 • jednotlivé části lze potom vzájemně přiřazovat a vyhledávat, co k sobě patří
 • POPIS je určen do vyššího ročníku; lze využít také jako motivační „hádanky“ - „Co je to?“
 •  možnost využití ve skupinách, ve dvojicích, individuálně
 • lze využít na nástěnnou tabuli – společně

 Náměty na hry se souborem jednotlivých karet:

 

 • KIMOVA HRA – 3 skupiny dětí, uprostřed kruhu BAREVNÉ obrázky květin, děti společně 20 s pozorují, potom obrázky uč. přikryje a 3 květiny oddělá – každá skupina píše, co zmizelo?
 • NAJDI OBRÁZEK PODLE NÁZVU – dítě /skupina/ dostane kartičku POPIS A ZAJÍMAVOSTI, úkolem je najít správný OBRÁZEK květiny a kartu s NÁZVEM 

(Ve skupině možno dále řadit obrázky, názvy dle abecedy.)

(Kartu s popisem využít na hádanky pro ostatní skupiny.)

(Vzájemná kontrola – sebehodnocení – ve skupinách.)

 • HUDEBNĚ POHYBOVÁ HRA - „Uvíjíme věneček“ - každé dítě má v ruce OBRÁZEK vylosované květiny /obměna – ČERNOBÍLÝ obrázek/, při zpěvu známé písně uvíjíme věneček. „Zahradník“ (učitel) chodí mezi dětmi, ke komu přijde při otázce „Jaké jméno máš?“ - ten odpoví jménem svojí květiny a ukáže obrázek – např. „červený tulipán“ - zařadí se k zahradníkovi a hra pokračuje ….
 • CHMATAVKA – obrázky ČERNOBÍLÝCH  květin položíme doprostřed na stůl, děti stojí okolo, ruce za zády. Učitel je vyzve, aby našly kartu daných vlastností a tu přikryly jednou rukou „stop“. Kdo nejrychleji, kartu si vezme nebo počítá body. (Př. „najdi žlutě kvetoucí rostlinu“, „najdi sněženku“, využít kartu POPIS A ZAJÍMAVOSTI.)
 • SOUTĚŽ DRUŽSTEV – děti utvoří 3 družstva stojící v zástupu na startovní čáře; na povel vyběhne první hráč z každého družstva a hledá na „louce“ daný obrázek květiny (př.tulipán). Kdo první najde, přikryje dlaní a zvolá „mám“. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. 

 

B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, B 29, B 30, B 31 - soubor obrázků „zimních“ živočichů, s jednoduchým popisem základních informací (skupina, kde žije, čím se živí, mláďata) a doplněný stopou daného živočicha, kterou můžeme v zimě pozorovat

Možnosti využití:

 • šablony lze využít k podobným činnostem jako číslo B 11 – B 22
 • soubor též slouží k rozstříhání a následnému přiřazování: NÁZEV živočicha + OBRÁZEK + STOPA živočicha
 • lze využít na nástěnnou tabuli - společně 

B 32 - kontrolní karta

Možnosti využití:

 • šablona slouží k samostatné kontrole splnění úkolů v šablonách  B23 – B 31
 • využití k vzájemnému hodnocení žáků

B 33, B 34, B 35 - pracovní listy: ptáci STÁLÍ, STĚHOVAVÍ, DOMÁCÍ

Možnosti využití:

 • využití ke kopírování, vlastnímu dobarvování obrázků
 • samostatná práce za pomocí mazacích fixů
 • motivační obrázky k danému učivu
 • žáci poznávají a správně doplňují jména jednotlivých ptáků 

B 36 - opakovací karta ke shrnutí znaků jednotlivých ročních období

Možnosti využití:

 • samostatná práce za pomocí mazacích fixů
 • test k opakování probraného učiva
 • hodnocení práce spolužákem, sebehodnocení

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

Třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png