Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Člověk a jeho zdraví – lidské tělo

Člověk a jeho zdraví – lidské tělo

A 01, A 02, A 03, A 04, A 05, A 06, A 07, A 08 - šablona určená k vyvození učiva o jednotlivých částech lidského těla

Možnosti využití:  

 • práce ve skupinách, ve dvojicích, individuálně
 • jednotlivé barevné karty je možné rozstříhat jako „puzzle“ a při skupinové práci skládat (možnost soutěží)
 • využití při hodině anglického jazyka při zpěvu písně „Hlava, ramena, kolena, palce“
 • černobílou variantu mohou žáci využít k popisu, dokreslení jednotlivých částí lidského těla (součást přílohy – leporelo) za pomoci mazacích fixů 

 A 09, A 10, A 11-1, A 11-2, A 12, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17, A 18  – šablona znázorňující jednotlivé orgány lidského těla

Možnosti využití: 

 • práce ve skupině, ve dvojicích, individuální práce s použitím encyklopedie, prací na PC (žák si opět vybere jeden lidský orgán např. plíce a v encyklopedii si vyhledá zajímavosti týkající se této části lidského těla)
 • u opět mohou být jednotlivé orgány rozstříhány jako „puzzle“ a žáci jednotlivě, či ve skupině vyhledávají a skládají jednotlivé části
 • u pomocí suchého zipu lepí na původní šablonu A01 – A08

A 19, A 20, A 21 – motivační obrázky k vyvození učiva

Možnosti využití: 

 • žáci využívají tyto šablony k celkovému pohledu na jednotlivé soustavy
 • možnost dokreslení, doplnění, popisu
 • dává možnosti využití – relaxační cvičení, sexuální výchova atd.
 •  

A 22, A 23, A 24, A 25, A 26, A 27 – soubor obrázků smyslových orgánů

Možnosti využití: 

 • možnost využití opět jako „puzzle“ nebo pracuje s původní šablonou A01 – A08
 • možnost využití v hodině matematiky (orientace levá x pravá). Sestavuje slovní úlohy typu: „Kolik prstů má 5 žáků….. Kolik očí mají 4 žáci….. atd.“
 • využití při hodině slohu např. „Popiš oči své maminky.“
 • každou kartu je možné využít při práci s encyklopedií (popis, dokreslení)
 • pojmenuj prsty na své ruce
 • v hodině výtvarné výchovy – nakreslit jaké máme chutě např. jablko – sladká, citrón - kyselá

A 28, A 29, A 30, A 31, A 32 – karty s názvy jednotlivých částí lidského těla, orgánů a smyslů

Možnosti využití: 

 • slouží k popisu při skládání „puzzle“
 • při hře „Popiš mě“ – žáci pracují ve dvojících. Jeden leží na zemi a druhý k němu dává kartičky s popisem jednotlivých částí lidského těla.
 • rozdáváme popisky a žáci k nim vyhledávají příslušné obrázky (možnost využití encyklopedie)

A 33, A 34, A 35, A 36 – opakování učiva, prevence patologických jevů (kouření, drogy atd.)

 Možnosti využití: 

 • u žáci mohou plnit úlohy samostatně (sebehodnocení)
 • u plní úlohy ve dvojicích a vzájemně si své práce hodnotí
 • u vyjadřují svůj názor na škodlivé vlivy vyskytující se v naší společnosti
 • u křížovky

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png