Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Geometrie - IV. a V. třídě

Geometrie ve IV. a V. třídě

 

D01 – Převody jednotek délky (domino)

D02 – Jednotky délky

D03 – Čtverec (obvod a obsah čtverce - slovní úlohy)

D04 – Obdélník (obvod a obsah obdélníku - slovní úlohy)

D05 – Druhy čar

D06 – Soustava souřadnic

D07 – Grafy a diagramy 

D08 – Jak se dříve měřilo (staré jednotky délky, hmotnosti a množství)

D09 – Jednotky obsahu (převádění jednotek obsahu – vyvození)

D10 – Jednotky obsahu (převádění jednotek obsahu, slovní úlohy)

D11 – Krychle (vlastnosti krychle, rýsování krychle)

D12 – Kvádr (vlastnosti kvádru, rýsování kvádru)

D13 – Měření délky (jednotky délky, měření délky, měřidla)

D14 – Obvod a obsah složitějších obrazců

D15 – Pravoúhlý trojúhelník

D16 – Rovnoběžníky (rýsování rovnoběžníků, druhy rovnoběžníků)

D17 – Rýsování čtverců a obdélníků (druhy čar, pravidla rýsování)

D18 – Síť krychle (povrch krychle)

D19 – Síť kvádru (povrch kvádru)

D20 – Obsah čtverce (vyvození vzorce)

D21 – Obsah obdélníku (vyvození vzorce)

D22 – Sítě těles (druhy a vlastnosti těles)

D23 – Druhy trojúhelníků (rozdělení podle délek stran)

D24 – Stavby z krychlí

D25 – Tělesa (rozdělení těles, vlastnosti těles)

D26 – Tělesa (rozdělení těles, vlastnosti těles)

D27 – Kvádr a krychle (vlastnosti)

D28 – Trojúhelník (strana, vrchol, úhel, popis trojúhelníku)

D29 – Základní geometrické útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, různoběžky, rovnoběžky, kolmice)

D30 – Základní geometrické útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, různoběžky, rovnoběžky, kolmice)

D31 – Základní geometrické útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, různoběžky, rovnoběžky, kolmice, symboly)

D32 – Rovnoběžníky (rozdělení a vlastnosti rovnoběžníků)

D33 – Pohledy na tělesa, průměty těles

D34 – Mnohoúhelníky (poznávání mnohoúhelníků, obvod)

D35 – Osová souměrnost 

D36 – Rozdělení trojúhelníků podle úhlů

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

Třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png