Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Číslo a početní operace

Číslo a početní operace

C 01 - Bingo (Sčítání a odčítání do 1 000)

C 02 - Bingo (Sčítání a odčítání do 10 000)

C 03 - Matematické smyčky (Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000)

C 04 - Matematické smyčky (Sčítání a odčítání zpaměti do 10 000)

C 05 - Základní početní operace ve slovních úlohách

C 06 - Světový den zvířat (Sčítání a odčítání zpaměti do 10 000)

C 07 - Sčítání a odčítání zpaměti, zaokrouhlování

C 08 - Dýňový den (Násobení a dělení zpaměti, číselná osa)

C 09 - Kontrolní písemná práce za 1. čtvrtletí - IV. třída (Zaokrouhlování, sčítání a odčítání zpaměti i písemně, násobení a dělení zpaměti, převádění jednotek délky, základní geometrické útvary.)

C 10 - Kontrolní písemná práce za 1. čtvrtletí - V. třída (Zaokrouhlování, sčítání a odčítání zpaměti i písemně, písemné násobení, písemné dělení jednociferným dělitelem, kolmice a rovnoběžky.)

C 11 - Čertovské počítání – V. třída (Násobení a dělení zpaměti, písemné dělení)

C 12 - Počítání s čerty - IV. třída (Násobení velkých čísel s nulami na konci, násobení a dělení zpaměti v oboru velké násobilky)

C 13 - Vánoční počítání (Základní početní operace, IV. třída)

C 14 - Kontrolní písemná práce za 2. čtvrtletí - IV. třída (Zaokrouhlování, sčítání a odčítání zpaměti i písemně, písemné násobení, převádění jednotek délky, rýsování obdélníku, obvod obdélníku.)

C 15 - Kontrolní písemná práce za 2. čtvrtletí - V. třída (Sčítání, odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně, počítání s časovými údaji, jednotky času, obvod a obsah obdélníku.)

C 16 - Římská čísla – domino

C 17 - Měřítko mapy, převádění jednotek délky

C 18 - Rekordy ze světa zvířat (Násobení a dělení zpaměti a písemně)

C 19 - Zaokrouhlování velkých čísel 

C 20 - Římská čísla – skládačka

C21 - Velikonoční pranostiky (Počítání s tajenkou)

C22 – Vánoční počítání (Základní početní operace, V. třída)

C23 - Kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí - IV. třída (Sčítání a odčítání násobení a dělení velkých čísel zakončených nulami zpaměti, písemné násobení a dělení, zlomky (úvod), římská čísla, obvod obdélníku, rýsování trojúhelníku.)

C24 - Kontrolní písemná práce za 3. čtvrtletí - V. třída (Převádění desetinných zlomků na des. čísla, zaokrouhlování a porovnávání des. čísel, sčítání, odčítání násobení a dělení des. čísel zpaměti a písemně, převádění jednotek, obvod a obsah čtverce a obdélníku, rýsování pravoúhlého trojúhelníku.)

C25 - Zlomky - domino

C26 - Zajímavosti o lidském těle (Desetinná čísla, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení)

C27 - Halloween (Násobení a dělení, velká násobilka)

C28 - Evropský den jazyků (Velká čísla, číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování)

C29 - Kontrolní písemná práce za 4. čtvrtletí - IV. třída (Psaní velkých čísel, sčítání a odčítání, násobení a dělení velkých čísel zakončených nulami zpaměti, písemné násobení a dělení, zlomky - slovní úlohy, obvod a obsah obdélníku, rýsování a obvod trojúhelníku.)

C30 - Kontrolní písemná práce za 4. čtvrtletí - V. třída (Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel zpaměti i písemně, převádění jednotek délky a obsahu, soustava souřadnic, povrch krychle a kvádru

C31 - Naši sousedé (Počítání s tajenkou)

C32 - Římská čísla (Slovní úlohy)

C33 - Významné události českých dějin – římská čísla

C34 - Nakupujeme, hospodaříme – finanční matematika

C35 – Zlomky (Slovní úlohy, IV. třída)

C36 – Zlomky (Slovní úlohy, V. třída)

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png