Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013

Účesy

Školnín rok 2012/2013 začíná a my - nyní už žáci IV. třídy, vstupujeme do prostor nové třídy k nové paní učitelce netradičně - v novém účesu. 


S radostí do Radosti

Dne 14. 9. vyrazili žáci 3. a 4. třídy s nadšením do divadla Radost. Čekalo je představení "Limonádový Joe" se spoustou písniček, legrace a střelby. Diváci mohli vidět správné muže pijící Kolalokovou limonádu, s oslnivým zjevem, zářivým úsměvem a přesnou muškou. Parodie dobové atmosféry Ameriky 80. let 19. století se všem moc líbila.

Den evropských jazyků

Letos se žáci 3. - 5. třídy rozdělili do čtyř skupin, aby postupně navštívili Španělsko, Rusko, Itálii a Německo. O každé zemi se dozvěděli spoustu zajímavostí, ochutnali typická jídla a poslechli si, jak se v dané zemi mluví. Celotýdenní projekt završily práce dětí o zemi, která je nejvíc zaujala.

Návštěva Vily Tugendhat

Koncem září se žáci páté třídy vypravili na prohlídku Vily Tugendhat. Po obhlídce terasy této jedinečné památky chráněné mezinárodní organizací UNESCO s nádherným výhledem na Špilberk, jsme vstoupili  do  interiéru domu.  Ihned nás zaujal  přístroj, který nám na boty navařil chránící návleky, ten však neměl s původním zařízením vily nic společného. Pak už jsme se vydali na prohlídku původních pokojů rodičů a dětí. O patro níž nás pak čekal obývací pokoj, zimní zahrada, kuchyně a spíž. V suterénu domu zejména kluky zaujala temná komora, kotelna a ostatní technické zázemí. Na závěr jsme směli navštívit krásnou zahradu vily, kde jsme  se proběhli a vyřádili. Od této chvíle nám pojem „brněnský funkcionalismus“ není cizí.

Bruslení

 Tak jako každý rok i letos se třeťáci a čtvrťáci těšili na hodiny bruslení, kde se zdokonalovali ve sportu, který se jim zanedlouho bude hodit.  

Drakiáda

Letos jsme si opět užili běhání po louce ve snaze, aby náš drak vzlétl co nejvýše, což byla jedna z kategorií soutěže "Drak 2012". Draci, kterým se letos nedařilo moc létat mohli ještě vyhrát v kategorii o nejdelší kormidlo, drak sympaťák, drak originál...

Dýňové odpoledne

Dne 23. 10. proběhlo na naší škole již tradiční "Dýňové odpoledne". Během tohoto odpoledne si děti vydlabaly dýně, které si pak rozsvítily na chodbě k strašidelné podzimní diskotéce. Nechyběly ani halloweenské soutěže jako lovení jablek z vody, koulení dýní a zdobení nafukovacího balónku. 

Sportovci v hale

Každý pátek odpoledne chodíme sportovat do florbalové haly Hattricku Brno. Hrajeme zde nejen florbal, ale i házenou, fotbal, vybíjenou a přehazovanou. V hale je to úplně jiné než v tělocvičně. Cítíme se tady jako opravdoví sportovci.

Předškoláci ve škole

Dopoledne 20. a 21. listopadu jsme měli plnou školu předškoláků. Letos si pro ně žáci 3. třídy připravili dětskou operetku "Budulínek", která se setkala s velkým ohlasem. Malým předškolákům se líbily i úkoly, které plnili ve třídách se svými staršími kamarády - žáky naší školy. Do školky si pak kromě zážitků a splněných úkolů odnesli i svoji první žákovskou knížku plnou jedniček.

Mikuláš

Letos děti Mikuláše už dlouho vyhlížely, a protože se na něj, ale i anděla a čerta moc těšily, tak jim v každé třídě připravily krátký program sestavený z písniček a básniček.

 

Vánoční dílny a jarmark

Bez dílen a jarmarku pro rodiče by to nebyly ty pravé Vánoce. Proto se i letos děti dopředu připravovaly a těšily, že si opět vyrobí drobné dárečky i dekorace na vánoční stůl. Rodiče pak ocenili nejen jejich snahu, ale i program, který si pro ně děti připravily.

Projekt Podnebné pásy V. ročník

Ve dnech 8. 1 - 20. 1. 2013 žáci V. třídy pracovali na projektu Podnebné pásy, který proběhl v hodinách přírodovědy, výtvarné výchovy, informatiky, českého jazyka a vlastivědy. Žáci tak zajímavým způsobem získali informace o podnebných pásech světa. V přírodovědě a  informatice žáci pomocí učebnice, encyklopedií a spoluprací s internetem získali základní informace o jednotlivých podnebných pásech, připravovali postery s charakteristikou podnebních pásů a jejich  prezentace na interaktivní tabuli. V hodinách výtvarné výchovy pak vytvářeli prostorové práce s námětem Krajina tropů, subtropů, mírného a polárního pásu volnou technikou a volným výběrem materiálu.

V rámci českého jazyka děti tvořily básně o živočichovi žijícím v určitém podnebném pásu, ve vlastivědě pak navázali  na projekt vlastivědným učivem Podnebné pásy Evropy.

Téma projektu žáky zaujalo, důkazem byly zdařilé práce, nové poznatky a radost z výsledků projektu.

Karneval

Zábavné odpoledne plné tance, her a soutěží prožily děti v maskách princezen, šašků, vodníků, čarodějů a dalších pohádkových i nepohádkových postaviček

 

 

 

Cesta do Anthroposu - IV. třída

Ve středu 27. 2. 2013 jsme vyrazili do zajímavého muzea Antropos. Rázem jsme se ocitli v době ledové a byli jsme uchváceni nejen obrazy Zdeňka Buriana, ale především pradávnými rekvizitami a velkým nádherným mamutem. Vše, co jsme viděli nám pomohlo představit si život v pravěku. Moc se nám to líbilo.             Štěpán Musil, IV. třída

Abraka muzika

Ve čtvrtek 14. 3. se uskutečnil v tělocvičně školy didaktický koncertní program projektu ABRAKA MUZIKA, který si všímá společenských jevů v oblasti úzce související s životem na školách. Tentokrát byl program zaměřen na mezilidskou komunikaci.

Velikonoční jarmark

Letos jsme se opět vrátili k našemu tradičnímu jarmarku, kde si děti vyrobily různé dekorační předměty s velikonoční tématikou. Součástí jarmarku byla i soutěž "Barevné dny", kdy děti přicházely do školy na modré pondělí v modrém oblečení, na žluté úterý ve žlutém a na sazometnou středu v černém.

Pálení čarodějnic

Ve čtvrtek 25. 4. 2013 jsme se na hřišti v Soběšicích loučili se zimou pálením Moreny a rejem čarodějnic. Těch se sešlo hodně a vyhodnotit jednu "nej" se nedalo, a tak byly všechny zúčastněné čarodějnice odměněny sladkou odměnou. Akce se zdařila a účast rodičů i dětí byla nad očekávání velice hojná. K dobré náladě přispělo nejenom slunečné počasí a dobré špekáčky, ale i nadšení dětí a rodičů.

Den Země

Letos si třeťáci, čtvrťáci a páťáci připomněli Den Země v řícmanickém arboretu. Zde jsme se dověděli hodně nového a zajímavého o našich i cizokrajných stromech a bylinách. Posvačili jsme u studánky s básní "Prosba lesa" a před odjezdem vlakem zpět do Brna jsme stihli i zmrzlinu.

Divadelní představení

V pátek 3. 5. se v tělocvičně školy žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili interaktivního divadelního představení v angličtině "Jacke and the Gant". Představeni se velmi líbilo, všicni se dobře bavili, ale i něco přiučili.

"Taneční liga"

Letošní besídka, kterou si žáci připravili především pro své maminky k jejich květnovému svátku, byla ve znamení tance. Všechny třídy předvedly svá pečlivě připravená taneční čísla, která proložily zpěvem a hrou na flétnu. Konec besídky již tradičně patřil rozloučení s páťáky. Doufáme, že nejenom maminky odcházely z besídka spokojeny.

Výstava obrazů

Dne 20. 5. navštívili páťáci  a 21. 5. třeťáci výstavu obrazů Jaroslavy Fišerové v Dětské nemocnici. Děti si prohlédly obrazy a setkaly se i s autorkou, se kterou měly možnost si popovídat a položit jí několik zvídavých otázek. Veselé obrazy se všem moc líbily a po návratu do školy si zapsali svoje zážitky do svého portfolia.

 

Empík cyklista

I v letošním roce se žáci III. a  IV. třídy zapojili do výuky dopravní výchovy v rámci soutěže EMPÍK cyklista. Své znalosti získávali pod vedením městské policie při praktickém výcviku na dopravním hřišti i při výuce dopravních předpisů ve třídě. Naše škola v této soutěži získala první místo a na slavnostním vyhlášení výsledků na brněnském velodromu žáci IV. ročníku převzali pohár z rukou ředitele Městské policie Brno.

Celoroční úsilí se dne 25. 6. zúročilo převzetím poháru vítězů a ceny za 2. místo v kategorii tříd a 1. místo v kategorii škol na brněnském Velodromu. Máme velkou radost!

Praha

O tom, že bychom se rádi společně podívali do Prahy,  jsme mluvili už od čtvrté třídy.
Den D nastal a my jsme nasedli do autobusu směr naše hlavní město.
Prohlédli jsme si pražský Hrad, spustili se Nerudovou ulicí přes Karlův most až na Staroměstské náměstí, viděli jsme Orloj i Staronovou synagogu, ve které je prý ukryt legendární Golem. Přespali jsme v opravdovém botelu na řece Vltavě. Následující den jsme si prohlédli Vyšehrad a pak jsme poznávali památky novodobé české historie: Národní třídu, Národní divadlo a Václavské náměstí.
I když nám počasí nepřálo a lilo jako z konve, přivezli jsme si z májové
Prahy spoustu zážitků a dojmů. 


 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png