Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony

Šablony

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

- Párové souhlásky

- Vyjmenovaná slova

- Lidé a svět kolem nás – čtenářská gramotnost

- Život kolem nás – čtenářská gramotnost          

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

- Rozvoj řečových dovedností

- Anglický jazyk – průřez učivem, rozšíření slovní zásoby

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základ. škol

- Násobení a dělení ve 2. a 3. ročníku

- Číslo a početní operace

- Geometrie ve 4. a 5. ročníku

 Inovace a zkvalitnìní výuky prostøednictvím ICT

- České dějiny

- Průřez učivem matematiky

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

- Člověk a jeho zdraví – lidské tělo

- Rozmanitost přírody – roční období

- Místo, kde žijeme – shrnutí zeměpisného učiva

- Lidé a čas – shrnutí dějepisného učiva – 4., 5. ročník   

AKTUALITY

Oznamujeme, že se uvolnilo jedno místo v I. třídě ve školním roce 2019/20.

V úterý 11.6. se od 16.00 hod. konají hovorové hodiny rodičů 1. - 4. ročníku s třídními učiteli. 

V pátek 28.6.                 v 8.00 hod. rozdání vysvědčení,                    v 9.00 hod. odchod domů, ŠD mimo provoz, obědy jsou odhlášeny.

 

 

 

foot[1].png