Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2011/2012

Škol. rok 2011/2012

Plavání

Od září až do června si chodí každý týden zaplavat žáci 1. a 2. třídy. V bazénu se naučí plavat a vždy zbude čas i na hraní s vodními hračkami.

Den evropských jazyků

V pondělí 26.9. se na naší škole uskutečnil již tradiční projekt, ve kterém smíšená družstva žáků 2.- 5. ročníku předvedla svoje komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Družstva se utkala v urputném boji, kde byly pečlivě prověřeny jejich jazykové znalosti ze všech stran.  Výsledky družstev byly velmi vyrovnané a žáci si v plnění úkolů vzájemně pomáhali. Všem dětem se jazykové dopoledne moc líbilo .

Slavíme Světový den zvířat

Tak jako sv. František z Assisi, narozený 4. 10., měl rád zvířata, tak i my žáci 5. třídy milujeme všechny živé tvory. Dne 4. 10. jsme tedy oslavili Světový den zvířat zajímavým vyprávěním, zábavným počítáním, zpěvem, tancem a hlavně dobrou náladou. Vždyť ve třídě byla sposta krásných "zvířátek". Podívejte se (foto).

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Ve středu 6. 10. se poprvé v tomto školním roce vydali žáci 3. a 4. ročníku za kulturou. V divadle Radost na ně čekalo nové muzikálové představení s loutkami "Dlouhý, Široký a Bystrozraký". Pohádka to byla napínavá, malinko strašidelná, ale samozřejmě s dobrým koncem. Kostýmy i loutky byly překrásné a děti odcházely z divadla s nadšením a dobrou náladou.

Bruslení

Každý školní rok na podzim si naši žáci protáhnou svá těla na kluzišti v hale na Úvoze. I letos si  děti pod bedlivým dozorem školených instruktorek bruslení procvičovaly základní i pokročilé prvky tohoto oblíbeného zimního sportu. Poslední hodina byla plna soutěží a sladkých odměn. Na závěr jsme od paní instruktorek dostali obrovskou pochvalu za nejhodnější kurz, jaký kdy učily. Děkujeme všem dětem.

BRNO - projekt 3. třídy (6. - 21. 10. 2011)

Ve 3. třídě se děti s velkým nadšením vrhly do projektu, ve kterém se mohly dozvědět něco o obci, v níž většina z nich žije - o Brně. Ve skupinkách, které spolupracovaly po celou dobu projektu, se děti seznámily s historií a nejznámějšími pověstmi o Brně. Naučily se orientovat na mapě a jako průvodci doporučit i návštěvu zajímavých míst.

20. 10. jsme se vypravili do města, abychom si vše na vlastní oči prohlédli v doprovodu profesionální průvodkyně. Kromě historie se "Brňané" zajímali i o současnost a i zde se dozvěděli hodně nových a zajímavých informací.

Drakiáda

Na podzim se všichni těší, až začne foukat vítr. Proč? No přece, aby draci dobře lítali. Nám se to povedlo, a tak většina draků s menším či větším úsilím vzlétla. Všichni účastníci si odpoledne s draky užili a už se těší na příští podzim.

 

Dramatická výchova ve 3. třídě

V říjnové hodině dramatické výchovy si žáci 3. třídy vyrobily pěkné loutky z papírových sáčků, se kterými pak předvedli své první herecké monology a dialogy podle vlastních scénářů.

 

Dýňové strašení

Před podzimními prázdninami se naše děti proměnily v upíry, čarodějnice a strašidla, aby si užily dýňové odpoledne, během kterého si vydlabaly dýně, soutěžily a zatančily na strašidelné diskotéce.

 

Jednoduchý elektrický obvod

U našich páťáků se 25. 10. v hodině přírodovědy jenom "jiskřilo". Dvojice žáků měly pomocí šroubováků, šroubků, baterií, drátků a žároviček sestavit jednoduchý elektrický obvod - zdroj světla pro papírovou dýní, zhotovenou v praktických činnostech. Získané vědomosti, nadšení, zručnost i vzájemná spolupráce přinesly své výsledky: "Dýňová lampička svítí!" Některým žákům se tato činnost tak zalíbila, že se doma pustili do dalšího zapojování. Podívejte se, jak jim to šlo! (fotogalerie)

Naše vlast - projekt 3. třídy (3. - 10. 11. 2011)

Celý týden se děti ve 3. třídě seznamovaly zábavnou formou s naší vlastí - Českou republikou. Zahrály si pověst o praotci Čechovi, poznaly významné osobnosti a díla naší historie i státní symboly. Na závěr si sami vyzkoušely, jak navrhnout, prosadit a schválit "zákony" naší třídy.

 

Předškoláci ve škole

 Ve dnech 22. a 24. listopadu navštívili naši školu malí předškoláci. Vyzkoušeli si jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly, se kterými jim pomáhali starší kamarádi. S sebou si odnesli nejen svoje práce, ale i hodnocení v žákovské knížce. Školy už se nebojí a moc se na ni těší!

Spolupráce naší školy s knihovnou

I v letošním školním roce pokračuje naše spolupráce s knihovnou Jiřího Mahena na nám. SNP. Žáci se pravidelně starají o výzdobu dětského oddělení, kterou si připravují v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností. Práce v měsíci září byly pozvánkou pro letošní  prvňáčky. V současnosti je zde výstava prací s tématikou blížících se Vánoc. Všichni jste srdečně zváni!

Vzpomínka na Zdeňka Milera

Určitě se nám bude stýskat po výtvarníkovi a režisérovi Zdeňku Milerovi a hlavně po jeho pohádkách a kresbách. Jistěže si pamatujete na krtečka, myšku, štěňátko a jiná zvířátka, která nás provází od narození po celý život. Nezapomeneme na Vás!            Adéla Bláhová, žákyně 5. třídy

Mikuláš

Ani letos nezapomněl Mikuláš s hodným andělem a divokými čerty na naše děti a opět je navštívil, aby se přesvědčil, kdo celý rok zlobil a kdo byl hodný . Všechny děti se těšily a některé trošičku bály. Nakonec slíbily, že budou celý následující rok hodné, a tak mohly od anděla dostat sladkou pozornost.

 

Vánoční dílny a Jarmark

I letos proběhly  na naší škole oslavy Vánoc formou Vánočních dílen a  Vánočního jarmarku. Tak jako každý rok i letos se děti těšily a pilně připravovaly na vánoční program pro rodiče. Drobné dárky pro rodiče i prarodiče si mohly děti vyrobit v rámci již tradičních Vánočních dílen: například Vánoční přáníčko, přírodní ručně vyrobené mýdlo, vánoční lucerničku, voňavý perníček  a další. Vše se vydařilo podle očekávání, chodbou se linula sladká vůně vánočního punče a rodiče se při jeho popíjení dobře bavili společně se svými dětmi, které jim připravily krátký program.

Výstava hornin a minerálů ve 4. třídě

Protože nás učivo Horniny a minerály velmi bavilo, rozhodli jsme se my, čtvrťáci uspořádat výstavu pro naše spolužáky. V lednu jsme proto přinesli do školy nejrůznější horniny a minerály, které jsme našli doma. A co se nám jich sešlo! Kameny různých tvarů, barev i velikostí jsme označili cedulkou s názvem a už jsme mohli pozvat děti z oststních tříd. Výstava se našim spolužákům velmi líbila!

Papírové modely

V rámci výtvarné výchovy si žáci 4. třídy zahráli na módní návrháře. Jako materiál jim musely postačit obyčejné noviny. Škoda, že modely s názvy: Večerníček, Nevěsta, Plesový model a Dáma nevydržely déle.

 Návštěva Planetária

V rámci projektu "Vesmír", který probíhal v 5. třídě od prosince do ledna jsme navštívili nově otevřenou Hvězdárnu a Planetárium M. Koperníka v Brně. Své vědomosti o souhvězdích, planetách i celém vesmíru jsme si rozšířili o nové poznatky i krásné prožitkypřímo pod hvězdnou oblohou. Všem vřele doporučujeme.

Návštěva knihovny

Začátkem února jsme navštívili knihovnu Jiřího Mahena na nám. SNP, kde na nás čekaly "Čarodějnické pohádky". Díky této besedě o knihách, ve kterých vystupují skřítkové, strašidla a čarodějníci, už všichni víme, jakou masku si přineseme na školní karneval, který se bude brzy konat. Fotogalerie vám přiblíží naši práci v hodinách výtvarné výchovy. V knihovně jsou totiž na téma Zima vystaveny naše velmi pěkné práce. Přijďte se podívat!                      Žáci 1. třídy

Země pohádek

Přesně tak se dá nazvat letošní karneval, na kterém jste se mohli setkat s princeznami, piráty, kouzelníky, tanečnicemi i supermany. Všechny tyto pohádkové bytosti ovládaly stejně bravurně nejen taneční parket, ale i všechny soutěže letošního karnevalu. Naše fotogalerie je toho důkazem.

Podnebné pásy

 Měsíc únor byl v 5. třídě hodně tvořivý, nápaditý a zajímavý. Žáci, rozděleni do dvou skupin "Pásci" a "Pépéčka" , vyhlrdávali v encyklopediích i na internetu nejrůznější imformace o známých i neznámých rostlinách a živočiších a vše řadili do předem připravených map podnebných pásů. Rozpoutaný boj mezi oběma skupinami vyvrcholil zpracovanými prezentacemi na interaktivní tabuli. Vítězové - Pépéčka byli odměněni malou věcnou odměnou a sladkostí. Všichni se dobře bavili a při tom hodně nového naučili.

 Poděkování těm, co tančí!

Děkuji všem maminkám i tatínkům, kteří si našli chvíli v každodenním shonu a zatančili si se svým synem či dcerou v rámci projektu "Smím prosit?" Jsme rádi, že se nápad i prožité krásné chvíle při tanci líbily.                                                                Tř. učitelka Miroslava Padalíková

Pravěk v českých zemích ve 4. třídě

Projektové vyučování proběhlo v hodinách vlastivědy, českého jazyka a výtvarné výchovy v rámci učiva České země v pravěku. Žáci pomocí prezentací na interaktivní tabuli, prací s literaturou a spoluprací s internetem poznávali život lidí v pravěku. Velkým zdrojem poznání nám byly knihy Eduarda Štorcha, malby Zdeňka Buriana i film Osada Havranů. Žáky velmi zaujaly nálezy pravěkého umění. Sami žáci si jej pak vyzkoušeli v hodině Vv, když sami zkusili vytvořit repliky pravěkých maleb. Deniska Padalíková vytvořila prezenteci života v pravěku na základě návštěvy brněnského muzea Antropos.

Jak žijeme

Ve čtvrtek 15. 3. k nám do školy zavítali členové interaktivního hudebního divadla "Abraka muzika" se svým koncertním programem "Jak žijeme", ve kterém děti hravou formou upozornili na společenské jevy jako jsou šikana, kouření, alkohol a drogy, rasismus atd. Dětem se program velmi líbil a celou dobu se dobře bavily. Doufáme jen, že se nad nastíněnými problémy zamyslely a poučily se. Po návratu do tříd měly možnost o problémech ještě diskutovat.

Odpolední ateliér 4. třídy

Naši čtvťáci nejsou šikovní jen v matematice, českém či anglickém jazyce, ale jsou i výborní výtvarníci. Tentokrát vytvořili keramické talíře s nápaditým designem.

 

 

Velikonoce na Valašsku

Čekání na Velikonoce jsme již tradičně zahájili "barevnými velikonočními dny", kdy se celá škola oblékla v pondělí do modrého a v úterý do žlutého. Ve středu jsme se pak všichni vypravili do Rožnova pod Radhoštěm na výchovně vzdělávací program Velikonoce na Valašsku. V příbytcích valašské dědiny jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvycích a tradicích, které souvisí s Velikonocemi. Největší ohlas měla ochutnávka jidášů a pučálky, malování kraslic a pletení tatarů.

Pálení čarodějnic

Ve čtvrtek 26. dubna se na soběšické hřiště slétly všechny čarodějnice a čarodějové z širokého okolí. Při této příležitosti jsme se sešli s rodiči a společně prožili pěkné odpoledne se zpíváním, soutěžemi, opékáním špekáčků a upálením čarodějnice, aby se nám celý rok vyhýbalo všechno zlé.

 

Divadlo B.Polívky

Páťáci a druháci vyrazili 13. 4. 2012 za kulturou do Divadla B.Polívky. Čekalo na ně představení "Labutí princezna" s hudbou P.I.Čajkovského, takže nadšení cestou do města jen narůstalo. A stálo to za to! Poprvé navštívili prostory neznámého divadla a samotné zpracování baletu na motivy "Labutího jezera" přizpůsobeného dětskému divákovi bylo vskutku nezapomenutelným zážitkem. Všem se v divadle moc líbilo a pár fotografií jen připomene toto příjemně strávené dopoledne.
A pak že třináctka je nešťastné číslo!! Pro tyto žáky určitě ne!

Den Země

Letos jsme se vypravili na přírodovědnou vycházku, abychom si připoměli, proč každý rok slavíme Den Země. Na trase, která vedla lesem, mezi zahrádkami i kolem rybníčků nás čekala řada úkolů týkajících se přírody a její ochrany. Na konci nás za odměnu čekal sladký poklad.

Besídka k 20. výročí založení školy

Besídka k významnému výročí naší školy se nesla ve slavnostním duchu. Netradičně celou besídku provázela skupina ABRAKA MUZIKA, která kromě svých čísel doprovázela i vydařená vystoupení našich dětí. Rodiče i děti se velmi dobře bavili a celou slavnostní besídku si užili.

Dopravní výchova se zábavným dopolednem dne 4. 6. 2012

Sportovat, hrát si, závodit, prostě bavit se a ještě zvládnout dopravní značky, situace na křižovatkách, vědět, co smím a nesmím na silnici a k tomu řádit na koloběžkách se povedlo v rámci Mezinárodního dne dětí a výuky dopravní výchovy. I přes nepřízeň počasí se dopoledne všem moc líbilo.

 

Hvězdárna

Vyjet si s páťáky dne 22. 6. 2012 na Kraví horu do Hvězdárny nebyl vůbec špatný nápad. Návštěva interaktivní části nás přímo nadchla. Zjistit svoji hmotnost na vesmírných tělesech bylo ohromující, sledovat pohyb planet kolem Slunce velmi poučné a sáhnout si na meteorit přímo fascinující. Jak řekli sami páťáci :,, Bylo to super! ,,           Mgr. Padalíková

 

Empík cyklista

I v letošním roce se žáci III. a  IV. třídy zapojili do výuky dopravní výchovy v rámci soutěže EMPÍK cyklista. Své znalosti získávali pod vedením městské policie při praktickém výcviku na dopravním hřišti i při výuce dopravních předpisů ve třídě. Naše škola v této soutěži získala první místo a na slavnostním vyhlášení výsledků na brněnském velodromu žáci IV. ročníku převzali pohár z rukou ředitele Městské policie Brno.

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png