Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2009/2010

Škol. rok 2009/2010 - akce školního roku 2009/2010

Bruslení

Každý školní rok na podzim si naši žáci protáhnou svá těla na kluzišti, v hale na Úvoze. I letos si  děti pod bedlivým dozorem školených instruktorek bruslení procvičovaly základní i pokročilé prvky tohoto oblíbeného zimního sportu.

 

Den evropských jazyků

 

V pondělí 26.9. se na naší škole uskutečnil již tradiční projekt, ve kterém
smíšená družstva žáků 2.-5.ročníku předvedla svoje komunikační schopnosti
v anglickém jazyce. Smíšená družstva žáků 2. - 5. tříd se utkala v urputném boji, kde byly pečlivě prověřeny jejich jazykové znalosti ze všech stran.  Výsledky družstev byly velmi vyrovnané a žáci si v plnění úkolů vzájemně pomáhali. Všem dětem se jazykové dopoledne moc líbilo .

Stvoření světa - divadelní představení

"Hurá, sláva, to jsou slasti,

pětka míří do Radosti"

Návštěva divadla 6. 10. 2009 velmi potěšila žáky 5. třídy. Těšili se na představení "Stvoření světa", ve kterém se seznámili s usměvavým, vtipným a dobráckým Pánem Bohem. Humorné představení bylo opět senzačně doplněné hudební i taneční složkou. Všichni si odnesli krásný zážitek a těší se na další představení v divadle Radost.

Podoby vody - výukový program

Dne 20. 10. zavítataly do 3. třídy lektorky z ekologického centra Jabloňka s výukovým programem "Podoby vody". Děti se rozdělili do dvou skupin, ve kterých byly seznámeny s vodou v různých podobách. Velmi dobře dokázaly i rozlišit ryby podle toho, ve kterých vodách žijí. Na konci si děti zkusily pokus s odpařováním slané vody. Program se všem moc líbil.

Malá škola tance

Dopoledne 19. 11. a 23. 11. 2009 jsme měli plnou tělocvičnu předškoláků. Letos si pro ně děti připravily program plný veselých písniček a tanečků nazvaný "Malá škola tance". Malým kamarádům se určitě líbili naši druháci s tancem "Pátá" z muzikálu Rebelové nebo taneční zpracování pohádek z Večerníčků. Také čtvrťáci a páťáci jsou v tanci jedničky. Přesvědčili nás o tom v tancích na známou píseň skupiny ABBA a písničku z filmu Ať žijí duchové.

Budoucím prvňáčkům přejeme hezký a veselý zbytek posledního školního roku ve školce a radostný vstup do školy - třeba té naší!

Mikuláš  

I letos naší školu navštívil Mikuláš s hodným andělem a divokými čerty. Postupně navštívili všechny třídy, aby hodné děti pochválili a některé děti pokárali. Všechny děti je přivítaly písničkou a slíbily, že budou celý následující rok hodné, a tak mohly od anděla dostat sladkou pozornost.

Návštěva Planetária

Dne 8. 12. si zajeli žáci 5. třídy obohatit své (již tak velmi dobré) znalosti o Vesmíru do Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka. Sedět pod hvězdnou oblohou, sledovat létající meteory, vidět planety a zkoumat v souhvězdích jednotlivé hvězdy byl opravdu zážitek. Také přistání na Měsíci bylo velmi zajímavé a zhlížet na překrásnou a jedinečnou planetu Zemi - přímo fantastické.

Touto návštěvou planetária byl doplněn školní projekt "Vesmír, náš svět".

Vánoční dílny a Jarmark

Letos proběhl už šestý ročník naší školní oslavy Vánoc formou Vánočního jarmarku. Tak jako každý rok i letos jsme se těšili a pilně připravovali na vánoční program pro rodiče. K Vánocům neodmyslitelně patří dárečky, a tak i děti chtěly potěšit své rodiče, babičky i dědečky drobnými dárky, které si mohly vyrobit v rámci již tradičních Vánočních dílen: například Vánoční betlém, svícen na slavnostně prostřený vánoční stůl, vánoční prostírání, voňavé zdobené ovoce, sněhuláčka, ozdoby na stromeček, přáníčka a další. Vše se vydařilo podle očekávání, chodbou se linula sladká vůně vánočního punče a rodiče se při jeho popíjení dobře bavili společně se svými dětmi, které jim připravily krátký program.

Projekt "Podnebné pásy",

kterému se věnovali žáci 5. třídy v měsíci lednu, se opravdu vydařil. Skupiny dětí mezi sebou soutěžily o největší počet zajímavých živočichů a rostlin nalezených v časopisech, encyklopediích, na internetu, v knihách atd. Všechny zajímavosti umisťovali postupně do map světa s vyznačenými podnebnými pásy, které si vyrobili ve výtvarné výchově. Podnebné pásy se v lednu objevily nejen v přírodovědě a výtvarné výchově, ale i ve vlastivědě a literatuře.

Karneval

       Ve středu 17. 2. 2008 se konal v tělocvičně naší školy již tradiční Pohádkový karneval.

                     Na slavnostním bále

                    uvítáme princezny i krále,

                    loupežníky, vodníky

                    víly, ba i kouzelníky.

                    Nechť přijde i Hurvínek,

                    princ, či sám Budulínek.

                    Ostatní se nebojte,

                    do tance se zapojte,

                    z pohádek k nám zavítejte,

                    soutěže si vyzkoušejte.

Výukový program "Kdo bydlí v lese"

Ve středu 17. 2. se děti 1. a 2. třídy vypravily do velmi oblíbeného "Jezírka" v Soběšicích. Přes velkou zimu se nemohly dočkat, jaké zážitky na ně čekají. Podle názvu programu bylo jasné, že nebudou pouze sedět v lavicích, ale zažijí si les na vlastní kůži. Nejvíc zábavy i strachu prožily při seznamování s životem v mraveništi. Naučily se, jak roste strom, jak zasadit semínko i sazeničku a co potřebuje k životu. Dokázaly vyluštit optavdové zvuky lesa a ve sněhu vystopovat a poznávat, kdo s námi v lese pobýval.

Do školy se děti vrátily příjemně unavené a s velkým jarním úkolem - malým semínkem, které teď pečlivě každý zalévá a čeká, tak poroste.

Výukový program "Kameny"

Dne 19. 2. 2010 navštívili žáci 4. třídy s p. uč. Vaňkovou CVČ Mateřidouška. Účelem jejích návštěvy byl vzdělávací program, který souvisel s výukou přírodovědy. Téma horniny a nerosty patří k tématům, které žáci velmi rádi opouští a neradi se k němu vrací, pro jeho náročnost. Nabízela se otázka, zda dané téma žáky zaujme. Jak celá akce dopadla, nejlépe zhodnotili sami žáci 4. třídy.

V CVČ Mateřídouška se mi moc líbilo. Když jsme nerosty a horniny probírali ve škole, moc mě to nebavilo, ale v Mateřídoušce se mi to zalíbilo. Jsem ráda, že jsme si odnesli nějaké zajímavé kameny. Jana K.

Podle mě jsme si to tam všichni užili. Moc se mi líbily krásné malé vzorky nerostů. Také se mi líbila soutěž ve sbírání barevných papírků, za které jsme dostávali horniny a nerosty. Markéta S.

Líbilo se mi, že jsme dostali vzorky krásných kamenů a dozvěděli jsme se plno nových informací. Také jsme si mohli osahat vzácné nerosty a horniny. Berenika R.

Moc se mi líbilo, že se rozdávaly kameny. Nelíbilo se mi však, že kluci vyrušovali. Moje hodnocení programu zní SUPER! Emma B.

Daltonský den

Takto nazvaný projekt se uskutečnil na naší škole 26. 3. 2010. Cílem byla samostatnost žáků při plnění zadaných úkolů, vzájemná pomoc a v samém závěru sebehodnocení a hodnocení svého kamaráda. Žáci si mohli vybrat předmět, kterému se chtěli věnovat. Při plnění úkolů mohli využívat všechny dostupné pomůcky, např. encyklopedie, časopisy atd.

Velikonoční dílny

Modré pondělí, žluté úterý a černá středa nás provázeli před Velikonocemi. Na velikonoční prázdniny jsme se všichni těšili a kluci obzvlášť na Velikonoční pondělí, až budou moci vymrskat maminky, babičky a ostatní děvčata. Čekání nám zpříjemnily již tradiční velikonoční dílny, které se i letos konaly poslední den před prázdninami a na kterých jsme si mohli vyrobit nejen mrskačky z proutí, ale i další výrobky, kterými jsme pak maminkám pomohli vyzdobit byt a připravit se tak na svátky jara. Dílny se nám opět vydařily a my jsme si nesli domů nejen spoustu výrobků, ale i pěkných zážitků.

Den Země

Tentokrát až 29. dubna jsme si na naší škole připomněli svátek celé planety - Den Země. Pro děti byly připravené různé doplňovačky, rébusy, křížovky atd., ale i úkoly, kdy musely sáhnout po encyklopedii, naučném slovníku či přírodovědném klíči, aby na otázku odpověděli správně. Žáci celé školy se rozlosovali do skupin. V každé skupině byli žáci od 1. do 5. třídy. O vítězi rozhodly body (víčka od Pet-láhví), které sbíraly do jedné velké Pet-láhve. Poslední úkol byl vytvořit rostlinu z materiálu, který jindy skončí v koši nebo v kontejneru. Všechny skupiny pracovaly s velkým nasazením, a tak si odměnu nakonec zasloužili všichni.

Pálení čarodějnic

Ve čtvrtek 29. dubna se na soběšické hřiště slétly všechny čarodějnice a čarodějové z širokého okolí. Při této příležitosti jsme se sešli s rodiči a společně prožili pěkné odpoledne se zpíváním, soutěžemi, opékáním špekáčků a upálením čarodějnice, aby se nám celý rok vyhýbalo všechno zlé.

Procházka Brnem

Jsou pověsti pravdivé nebo vymyšlené? 3. třída nedala na řeči a vypravila se za poznáním přímo do centra města Brna. Všude nalezla historické stopy. Můžete se o tom přesvědčit i vy!

 

Besídka ke Dni matek

Březen a duben jsou měsíce, které jsou každý rok ve znamení nápadů, přemýšlení a nacvičování co nejoriginálnějších čísel na besídku, kterou připravujeme pro maminky, babičky, ale i tatínky a dědečky. Pilný nácvik všech dětí letos vyvrcholil 11. května v tělocvičně naší školy. Doufáme, že se všichni skvěle bavili a nelitovali odpoledne stráveného s dětmi a jejich programem.

Rychlé šípy

Dne 21. 5. navštívili žáci 5. třídy divadlo Radost, kde zhlédli zajímavou a humorně laděnou hru spisovatele Jaroslava Foglara Rychlé šípy. Hlavní myšlenky - věrné a čisté přátelství, potlačování nespravedlnosti a křivdy a pomoc starýma nemocným lidem, by neměly být lhostejny nikomu ani v dnešní době.

Výlet do minulosti

V letošním květnu si třeťáci a čtvrťáci objednali nádherné slunečné počasí a vydali na dobrodružný výlet do vzdálené minulosti, který začal prohlídkou krásné velehradské baziliky. Tajemným strojem času se pak třídy přesunuly do dob našich pradávných předků - Slovanů. V Archeoskanzenu Modrá u Velehradu prošly a prozkoumaly starý způsob života, řemeslnou výrobu a církevní vývoj tehdejších lidí. Kromě původních obydlí, dílen a kostelíku se děti zabavily i proháněním domácích zvířat (kozy, ovce, prasátka, kočky), které se svobodně proháněla mezi proutěnými domečky. Cestou zpět se děti naštěstí do žádné časové smyčky nedostaly a vrátily se v pořádku a spokojené do správného století i data a času.

Dobytí hradu Špilberk

Dne 27. 5. 2010 jsme dobyli hrad Špilberk. Prošli jsme 1. nádvořím do šaten, kde jsme si uložili všechny věci. Dozvěděli jsme se, že hrad byl postaven na příkaz Přemysla Otakara II. ve 13. století. Vyslechli jsme pověst o Zderadově sloupu a pokračovali dál. Prohlédli jsme si maketu, která znázorňovala obléhání Brna Švédy, dále starobylé zbraně, pečetě, truhly a obrazy. V dětské dílně jsme si mohli vyzkoušet dobové oblečení. Nakonec jsme sešli do města, kde jsme navštívili krčmu U Maxe a tím skončilo naše dobývání hradu Špilberk.

                                      Žáci 5. třídy

ZOO Lešná

Mezinárodní den dětí jsme letos chtěli oslavit se zvířátky v ZOO Lešná. Kvůli počasí jsme museli oslavu trochu posunout, ale pak to stálo za to! Prošli jsme všemi světadíly a přestáli všechna nebezpečí i na visutých mostech a lávkách. Podrobněji jsme se seznámili se životem opic a tučňáků. Nakonec jsme nenechali bez povšimnutí ani obchůdek se suvenýry.

Jsou včely přívětivé?  

Všichni třeťáci, i s paní učitelkou Lacinovou, jsme měli trochu obavy z návštěvy včelína na Mendelově univerzitě v Brně. A výsledek? Drželi jsme v ruce plástve, stáčeli jsme med, viděli jsme královnu a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze včelího života. Víte například, že trubec nemá žihadlo a má větší oči? My ano, nám dokonce jemně lezl po ruce!


Pohádková země

Na konci školního roku se vypravili žáci 1. a 2. třídy do Dukovan, kde si prohlédli Dukovanský zámek a hlavně výstavu Pohádková země pod vedením autorky paní Vítězslavy Klimtové. Na závěr se prošli a poobědvali v krásném zámeckém parku. Pak už nezbylo, než se těšit na prázdniny!

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png