Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKTY A AKCE ŠKOLY > Škol. rok 2010/2011

Škol. rok 2010/2011 - akce školního roku 2010/2011

Den evropských jazyků

Den evropských jazyků jsme na naší škole oslavili, jak jinak, než hravě. Smíšená družstva žáků 2. - 5. tříd se utkala v urputném boji, kde byly pečlivě prověřeny jejich jazykové znalosti ze všech stran, např. musely ukázat, jak zvládají slovní zásobu nebo co umí hezky anglicky povykládat o předloženém obrázku Bodové skóre bylo velmi vyrovnané a žáci pátých tříd, jako kapitáni družstev, se k mladším spolužákům chovali velice hezky. Všem dětem se jazykové dopoledne moc líbilo.

Barvy podzimu

Ve středu 6. 10. se děti z 1. a 2. třídy vypravily na výukový program do Ekocentra "Jezírko". Poznávaly zde zvířátka, která mají ochranné zbarvení a vyrobily si pískové obrázky. Nakonec si v přírodě zasoutěžily v poznávání stromů.

Srdce přírody - les

7. října jsme měli možnost prohloubit si své znalosti o lese v Ekocentru Jezírko. Poznávali jsme dřeviny, byliny i živočichy, určovali druhy stromů podle jejich charakteristických znaků, osobním průzkumem a na vlastní kůži jsme se přesvědčili, čím vším je nám les užitečný.

Tři čuníci nezbedníci

Ve středu 13. 10. vzala paní učitelka děti z 1. třídy do divadla Radost na divadelní představení "Tři čuníci nezbedníci". Představení se dětem velmi líbilo.

Empík cyklista - dopravní hřiště

Umíte se správně pohybovat po veřejných komunikacích? My se to učíme už od malička, ale teď, kdy po teoretických znalostech máme příslušníky Městské policie Brno přesvědčit o svých dovednostech při praktických jízdách na kole...no, to není žádná legrace. Snažíme se a doufáme, že na jaře při zkouškách uspějeme.

...A povedlo se! Mezi brněnskými základními školami jsme se celkově umístili na 3. místě a získaly krásný pohár. Naše spolužačky René Kuklínková, Sára Kameníková a Žaneta Michálková byly vyhodnoceny mezi nejlepšími "Empíky".

Veselý dvoreček

V úterý 19. 10. měli žáci 1. třídy ve škole výukový program "Veselý dvoreček". Vyprávěli si o domácích zvířátkách, naučili se jaká mají zvířátka obydlí, čím se živí a nakonec si s vlastnoručně vyrobenými maskami zahráli pohádku.

Dopravní výchova

Během října navštívili centrum AMAVET - Junior Brno všichni žáci naší školy. Povídali si o věcech, které je mohou potkat v běžném životě. Dozvěděli se jak správně přecházet, o oblečení chodců, o semaforech...Nakonec si svoje znalosti vyzkoušeli na výukovém programu na počítači.

Dýňové odpoledne

Dne 4. 11. 2010 proběhlo na naší škole "Dýňové odpoledne". Během tohoto odpoledne si děti ve třídách vydlabaly dýně, které si pak rozsvítily v tělocvičně k strašidelné podzimní diskotéce.

Předškoláci ve škole

Ve dnech 23. a 25. listopadu navštívili naší školu malý předškoláci. Vyzkoušeli si jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly, se kterými jim pomáhali starší kamarádi. S sebou si odnesli nejen svoje práce, ale i hodnocení v žákovské knížce. Školy už se nebojí a moc se na ni těší!

Mikuláš

I letos naší školu navštívil Mikuláš s hodným andělem a divokým čertem. Postupně navštívili všechny třídy, aby hodné děti pochválili a některé děti pokárali. Všechny děti je přivítaly písničkou a slíbily, že budou celý následující rok hodné, a tak mohly od anděla dostat sladkou pozornost.

Vánoční dílny

Letos jsme už po páté oslavili Vánoce formou Vánočního jarmarku.
Této slávě předcházejí pečlivé přípravy. Už v listopadu všichni žáci začali pilně doma i ve škole cvičili hru na flétnu, a bezchybnou znalost připravovaných melodií a textů písní. Toto všechno se nakonec spojilo v úvodní hudební číslo, které příjemně naladilo všechny, kteří se přišli podívat.
Den před Vánočním jarmarkem měly děti možnost vytvořit různé předměty, které jsou spojeny s Vánoci. Například vánoční pečivo na slavnostně prostřený vánoční stůl, andílky, papírový stromeček, přáníčka a další.
Vše se vydařilo podle očekávání, chodbou se linula sladká vůně vánočního punče a rodiče se při jeho popíjení dobře bavili společně se svými dětmi, které jim ve třídách připravily krátký program.

Proměny zimní přírody (projekt 2. třídy)

V lednu se žáci 2. třídy vypravili za všemi zvířátky, která u nás v zimě mohou v přírodě objevit. Z 1. třídy už ví, jak jim mohou v zimě přilepšit a pomáhat. Teď se naučili, jak je mohou podle stop v lese vypátrat a dokonce i "přečíst", jaký příběh zvířátka během dne a noci zažila. Ve skupinkách si pak děti vlastní příběh o zvířátkách vytvořily a do stop nám ho ukryly.

Šikovní "čtenáři" jej mohou vyluštit! (viz fotogalerie)

Zápis budoucích prvňáčků

V sobotu 15. 1. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Předškoláky doprovodily pohádkové bytosti k paním učitelkam, kde předvedli, jak jsou šikovní a co se naučili ve školce. Protože se všem dařilo, dostali na památku keramickou kočičku nebo pejska, které vyrobili naši žáci. Doufáme, že všichni předškoláci budou na tento den rádi vzpomínat.

Karneval

Zábavné odpoledne plné tance, her a soutěží prožily děti v maskách princezen, šašků, vodníků, čarodějů a dalších pohádkových i nepohádkových postaviček.

Člověk a jeho zdraví (projekt 2. třídy)

Starat se a správně pečovat o své tělo se musíme učit tak, jako číst, psát a počítat. Proto se děti z 2. třídy v únoru vydaly za pátráním po všech zdravých, nezdravých, oblíbených i neoblíbených věcech. "Potravinová pyramida" pro ně byla velkou výzvou a překvapením...

 Podnebné pásy

Projekt podnebné pásy se vydařil ! Na začátku února se žáci 5. třídy rozdělili do dvou pracovních skupin : Kontinenťáci a Earth Makers. Pod jejich rukama se v hodině výtvarné výchovy tvořila barevná nástěnná mapa světa, do které mohli po celý dlouhý měsíc lepit zajímavosti celé naší planety z říše živočišné i rostlinné. V hodinách českého jazyka prezentovali samostatně vypracované práce, vyhledávali a zpracovávali informace na počítači a učili se v přírodovědě i vlastivědě o podmínkách života ve všech podnebných pásech. Také matematika se svými rekordními číselnými údaji byla zajímavá. Vyvrcholením měsíčního úsilí byla milá věcná odměna, malá sladkost a pochvala pro vítěze, kterými se stali KONTINENŤÁCI. A to hlavní - všechny to moc bavilo. Podívejte se!

Velikonoční dílny

 Od začátku dubna se děti těšily na Velikonoce a s nimi spojené Velikonoční dílny. Třídy se tento den proměnily v dílničky, ve kterých si mohli děti vyrobit různé velikonoční dekorace a upéct velikonoční pečivo.

Den Země 

Koncem dubna jsme si připomněli svátek naší planety. Na louce děti plnily úkoly, ve kterých si zopakovaly svoje znalosti, získaly řadu nových vědomostí o přírodě a připomněli si nutnost ochrany životního prostředí.

Pálení čarodějnic

Již tradičně se sešli děti, učitelé i rodiče na soběšickém hřišti, aby společně strávili zábavné odpoledne. Opékaly se špekáčky, soutěžilo se a zpívalo u ohně.

Den matek

Každý rok v květnu slaví svůj svátek nejmilejší a nejhezčí lidé na světě - naše maminky. K jejich svátku jim již tradičně  paní učitelky s dětmi zabalily nádherné moderní disco dárky v podobě roztodivných tanců, rytmických cvičení, radostného zpívání a hraní na flétnu.

Návštěva muzea na Kobližné -

Děti 1. třídy navštívily výstavu "Koloniál pana Bajzy", aby si prohlédly a vyzkoušely, jak se žilo a obchodovalo za doby našich babiček a prababiček.

Divadlo Radost

Ve středu 25. 5. se děti z 2. třídy vypravily do divadla Radost. Vybraly si hudební představení "Datel a bubeníček a jiné muzikantské pohádky". Moc se jim to líbilo, a proto se na ně v divadle mohou brzy těšit.

Návštěva knihovny - "Příběhy ze života dětí"

V pátek 27. 5. jsme naposledy v tomto školním roce navštívili knihovnu Jiřího Mahena. Celý rok jsme se pravidelně setkávali v rámci projektu "Rosteme s knihou", a proto jsme mohli paní knihovnici potěšit naším celoročním úsilím. Půjčili jsme jí naše čtenářské deníky, které si v knihovně až do konce školního roku vystavila, aby inspirovaly všechny malé i velké čtenáře.

Na letišti

Před koncem školního roku se prvňáčci vypravili podívat do zákulisí brněnského letiště, kde mohli shlédnout práci v řídící věži, přílety i odlety letadel a práci hasičů na letišti.

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png