Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > INFORMACE O ŠKOLE > Organizační zabezpečení

Soukromá základní škola Lesná s. r. o., Janouškova 2, Brno, 613 00

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

školního roku 2018/2019 (II. pololetí)

 1. Charakteristika školy

Žáci

- počet: 89

- třídy: 5

- odd. školní družiny: 5

- průměr žáků na třídu: 17,8

 

Zaměstnanci školy

- ped. pracovníci: 11

- provozní zaměstnanci:  1

2. Funkce ve škole

ředitel školy:                                                                    Mgr. Anna Macková

ekonomický ředitel – jednatel:                                         Ing. Dagmar Dostálová

správce ICT:                                                                    Ing. Dagmar Dostálová

koordinátor ŠVP:                                                             Mgr. Anna Macková

vedoucí školní družiny:                                                   Mgr. Dana Kupková

výchovný poradce:                                                         Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik prevence soc. pat. jevů:                         Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik environmentálního vzdělávání:              Mgr. Dana Kupková

koordinátor, metodik ICT:                                               Mgr. Dana Kupková

zdravotník:                                                                      Ilona Kobzová

koordinátor projektu EU:                        Mgr. Dana Kupková, Mgr. Anna Macková

zápisy z pedagogických rad:                                          Mgr. Kubová Markéta          

zápisy a vedení metodického sdružení                          Mgr. Radka Kučerová

správce knihovny:                                                           Mgr. Markéta Kubová

 

3. Pedagogičtí pracovníci

- třídnictví:                             I. tř.   Mgr. Jana Másilková                                            

                                              II. tř. Mgr. Jana Krajíčková                                 

                                              III. tř. Mgr. Radka Kučerová                 

                                              IV. tř. Mgr. Padalíková Miroslava

                                               V. tř. Mgr. Markéta Kubová

                   

- vyučující bez třídnictví:       Mgr. Macková Anna            

                                          

                                              Mgr. Lenka Esterková                        

                                              

- vychovatelky ŠD:               Mgr. Dana Kupková             

                                              Ilona Kobzová                       

                                              Alena Opltová

                                              Daniel Vališ                                

 5. Mimotřídní práce

 

- správa sbírky a distribuce školních potřeb:           Ing. Dagmar Dostálová

- správa sbírky a distribuce učebnic:                       Ing. Dagmar Dostálová

- správa sborovny – pomůcky:                                 Mgr. Dana Kupková

- správa pomůcek Tv                                                Ilona Kobzová

- kronika školy:                                                         Ilona Kobzová

- školní časopis:                                                       Mgr. Dana Kupková

- dopravní výchova                                                   Mgr. Miroslava Padalíková

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Oznamujeme, že se uvolnilo jedno místo v I. třídě ve školním roce 2019/20.

 

Zahájení školního roku 2019-2020 v pondělí 2.9.2019 v 8.30 hod. před školou.

 

 

 

foot[1].png