Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > INFORMACE O ŠKOLE > Organizační zabezpečení

Soukromá základní škola Lesná s. r. o., Janouškova 2, Brno, 613 00

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

školního roku 2018/2019 (II. pololetí)

 1. Charakteristika školy

Žáci

- počet: 90

- třídy: 5

- odd. školní družiny: 5

- průměr žáků na třídu: 18

 

Zaměstnanci školy

- ped. pracovníci: 10

- provozní zaměstnanci:  1

2. Funkce ve škole

ředitel školy:                                                                    Mgr. Anna Macková

ekonomický ředitel – jednatel:                                         Ing. Dagmar Dostálová

správce ICT:                                                                    Ing. Dagmar Dostálová

koordinátor ŠVP:                                                             Mgr. Anna Macková

vedoucí školní družiny:                                                    Mgr. Dana Kupková

výchovný poradce:                                                          Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik prevence soc. pat. jevů:                          Mgr. Klára Večeřová

školní metodik environmentálního vzdělávání:               Mgr. Dana Kupková

koordinátor, metodik ICT:                                                Mgr. Dana Kupková

koordinátor dopravní výchovy                                          Mgr. Miroslava Padalíková

zdravotník:                                                                      Ilona Kobzová

koordinátor projektu EU:                        Mgr. Dana Kupková, Mgr. Anna Macková

zápisy z pedagogických rad:                                           Mgr. Jana Másilková

zápisy a vedení metodického sdružení                           Mgr. Radka Kučerová

správce knihovny:                                                            Mgr. Radka Kučerová

 

3. Pedagogičtí pracovníci

- třídnictví:                             I. tř.   Mgr. Jana Krajíčková                                       

                                              II. tř. Mgr.. Jana Másilková                             

                                              III. tř. Mgr. Lucie Rýznarová

                                              IV. tř. Mgr. Radka Kučerová

                                               V. tř. Mgr. Miroslava Padalíková

                   

- vyučující bez třídnictví:       Mgr. Klára Večeřová                                  

                                              Mgr. Hana Kleiblová

- asistent pedagoga:             Pavla Vašáková         

                                              

- vychovatelky ŠD:               Mgr. Dana Kupková             

                                              Ilona Kobzová                       

                                                                         

 5. Mimotřídní práce

 

- správa sbírky a distribuce školních potřeb:           Ing. Dagmar Dostálová

- správa sbírky a distribuce učebnic:                       Ing. Dagmar Dostálová

- správa sborovny – pomůcky:                                 Mgr. Dana Kupková

- správa pomůcek Tv                                                Klára Večeřová

- kronika školy:                                                         Ilona Kobzová

- školní časopis:                                                       Mgr. Dana Kupková

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Oznamujeme, že se od 10.2.2020 uvolnilo jedno místo v první třídě.

 

Vážení rodiče, dle dnešního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví jsou od středy 11.3. až do odvolání zavřeny všechny základní školy.

 

Více informací najdete v aktualitách. 

 

 

 

 

 

foot[1].png