Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > INFORMACE O ŠKOLE > Organizační zabezpečení

Soukromá základní škola Lesná s. r. o., Janouškova 2, Brno, 613 00

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠK. R. 2017/2018

 1. Charakteristika školy

Žáci

- počet: 90

- třídy: 5

- odd. školní družiny: 5

- průměr žáků na třídu: 18

 

Zaměstnanci školy

- ped. pracovníci: 10

- provozní zaměstnanci:  1

2. Funkce ve škole

ředitel školy:                                                                    Mgr. Anna Macková

ekonomický ředitel – jednatel:                                         Ing. Dagmar Dostálová

správce ICT:                                                                    Ing. Dagmar Dostálová

koordinátor ŠVP:                                                             Mgr. Anna Macková

vedoucí školní družiny:                                                   Mgr. Dana Kupková

výchovný poradce:                                                         Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik prevence soc. pat. jevů:                         Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik environmentálního vzdělávání:              Mgr. Dana Kupková

koordinátor, metodik ICT:                                               Mgr. Dana Kupková

zdravotník:                                                                      Ilona Kobzová

koordinátor projektu EU:                        Mgr. Dana Kupková, Mgr. Anna Macková

zápisy z pedagogických rad:                                          Mgr. Kubová Markéta          

zápisy a vedení metodického sdružení                          Mgr. Radka Kučerová

správce knihovny:                                                           Mgr. Markéta Kubová

 

3. Třídnictví učitelů

 Pedagogičtí pracovníci

I. tř.     Mgr. Krajíčková Jana

II. tř.    Mgr. Másilková Jana                                                    

III. tř.    Mgr. Padalíková Miroslava

IV. tř.    Mgr. Kubová Markéta                                             

V. tř.     Mgr. Kučerová Radka         

                   

- vyučující bez třídnictví:       Veronika Nešpůrková           

                                              Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.

 

- vychovatelky ŠD:                Mgr. Dana Kupková                                                                                                                                         Ilona Kobzová                                                                        

  1. Provozní pracovníci:
  • uklízečky: Kubínová Šárka            
 

 5. Mimotřídní práce

- správa sbírky a distribuce školních potřeb:           Ing. Dagmar Dostálová

- správa sbírky a distribuce učebnic:                       Ing. Dagmar Dostálová

- správa sborovny – pomůcky:                                 Mgr. Dana Kupková

- správa pomůcek Tv                                               Ilona Kobzová

- kronika školy:                                                         Ilona Kobzová

- školní časopis:                                                       Mgr. Dana Kupková

- dopravní výchova                                                   Mgr. Miroslava Padalíková

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 8. 30 hod.

 

foot[1].png