Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > AKTUALITY

 AKTUALITY

    

Plán na měsíc DUBEN 2021

 1. týden  

ČT 1. 4. : velikonoční prázdniny žáků 

 1. týden

Od 6. 4. 2021 pokračuje distanční vzdělávání žáků I. – V. třídy.

 1. týden

Od 12. 4. 2021 se mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví

umožňuje přítomnost žáků I. stupně ve škole rotačním způsobem.

Přítomnost žáků I. – III. třídy vždy sudý týden.

Přítomnost žáků IV. a V. třídy vždy lichý týden.

 

 1. týden

ČT 22. 4. : 12:00 hod. zasedání nové školské rady

 1. týden

PO 26. 4. : 14:00 porada – všichni,

 • informace o přechodu distančního vzdělávání na prezenční – rotační.
 • vyhodnocení distančního vzdělávání březen
 • napsat do ŽK hodnocení za období 1. 2. – 11. 4. 2021
 • diskuse, zhodnocení, výměna zkušeností

 

 ÚT 27. 4. : třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

PÁ 30. 4. : testování žáků V. třídy (místo čtvrtku)

 

 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a o jejich podmínkách        od 12. 4. 2021.

 

Výuka od 12. 4. 2021 probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

     Prezenční výuka je podmíněna testováním na přítomnost viru Covid-19 a bude organizována rotačním způsobem, a to takto: liché týdny 4. a 5. třída, sudé týdny 1. – 3. třída (3. třídu jsme spojili s nižšími ročníky z důvodu většího počtu sourozenců v těchto třídách). V ostatních týdnech bude probíhat dopolední distanční výuka. Rozvrhy výuky rozešleme pomocí e-mailů.

     Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 14600/2021 nabízíme rodičům v uvedených profesích možnost účasti na vzdělávání žákům i v týdnech jejich distanční výuky.

     Všichni žáci jsou přihlášeni v týdnech prezenční výuky ke stravování. V případě potřeby obědy odhlašujte sami.

   Žáci budou přicházet do školy vchodem pro školní družinu. Čekají před školní družinou (roušky, rozestupy)na příchod učitele, který je odvádí do tříd v uvedených časech.

 Lichý týden: IV. třída 7.30 hod. před školní družinou

                      V. třída 7. 35 hod. před školní družinou

Sudý týden: I. třída v 7. 30 hod. před školní družinou

                      II. třída v 7. 40 hod. před školní družinou

                     III. třída v 7. 45 hod. před školní družinou

     Testování bude probíhat ve třídách po příchodu žáků. Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Děti si vzorek pro testování odeberou samy vatovou tyčinkou z přední části nosu a počkají na výsledek. Pokud test vyjde jako negativní, pokračují na výuku. Jestliže bude pozitivní, škola Vás bude kontaktovat, žák počká v izolaci.

     Pozitivně testovaným dětem škola vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem. Dále je nutno kontaktovat praktického lékaře dítěte a podstoupit PCR test.

     Negativní test není zárukou toho, že dítě vir nepřenáší, proto nadále platí hygienické pokyny, které už znáte z minulosti – žáci dodržují rozestupy min. 1,5 metru, ústa a nos mají zakrytý respirátorem nebo chirurgickou rouškou ( 2 ks /den + sáček na uložení). Doporučujeme vybavit děti dostatečně oblečením, jelikož budou třídy často větrány a děti budou pobývat i venku, pokud to počasí dovolí.    

 

 

 Distanční výuka:

https://www.edu.cz/methodology/doporuceni-k-distancni-vyuce-a-dusevnimu-zdravi/

 

Aktuality k přijímacímu řízení na SŠ:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?highlightWords=p%25C5%2599ij

 https://www.msmt.cz/file/55064/

 https://www.msmt.cz/file/55061/

 

Volba členů školské rady    

Dne 14. 11. 2020 skončilo tříleté funkční období všech tří členů školské rady. MŠMT rozhodlo 29. 10. 2020 o prodloužení funkčních období členů školských rad, a to tak, že funkční období skončí 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Protože zástupce zákonných zástupců Mgr. Irena Holá končí k 1. 4. 2021, je nutné uspořádat nové volby dle volebního řádu schváleného 4. 10. 2005. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při Soukromé ZŠ Lesná s. r. o. proto vyzývám rodiče k podání návrhu na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby tj. za zákonné zástupce žáků. Podávání návrhů proběhne na online třídní schůzce ve středu 17. 3. 2021 v 18: 00 hod.  Po té bude vytvořená kandidátka poslána emailem rodičům.

Ředitelka školy ustanovila volební orgán:

Předseda - Mgr. Miroslava Padalíková

Členové   - Mgr. Lucie Švingrová

                   Mgr. Jana Krajíčková

 15. 3. 2021                                          Mgr. Macková Anna, ředitelka školy

 

 

 

 

OŠETŘOVNÉ

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. února

2021 do 21. března 2021

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-0129.pdf

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-1-2-do-14-2-2021.pdf

 

 

Mimořádné opatření

 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-antigenn%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-obyvatel-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-2.-2021.pdf

Informace k otevření školy od pondělí 4. 1. 2021 pro 1. a 2. ročník

 V souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací musíme provést    následující změny:

 1. Vstup do školy školní družinou.
 2. Při vstupu do školy i jednotlivých učebních prostor bude k dispozici tekutá dezinfekce.
 3. Výuka dle rozvrhu (včetně odpoledních činností bez sportovních her a flétny).
 4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 5. Žáci i pedagogové mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 6. Žák musí mít s sebou dvě roušky na den v sáčku.
 7. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do školy pouze ve výjimečných případech.
 8. Třídní kolektivy se nesmí mísit.
 9. Bude prováděno pravidelné proudové větrání a dezinfekce prostor.
 10. Žáci budou používat jednorázové papírové utěrky.
 11. V jídelně nesmí být samoobslužný provoz, příbory, podnosy i saláty budou podávány rovnou k jídlu.
 12. Oběd bude v čase 12. 00 -12. 20 hod.
 13. Všichni žáci jsou přihlášení ke stravování, pokud oběd nebudete chtít, je potřeba si ho odhlásit.
 14. Školní družina v provozu od 7.00 – 16.45 hod.
 15. Odchody žáků dle zápisových lístků.
 16. Změny odchodů psát do deníčku.
 17. Při vyzvedávání po činnostech od 15.00 hod. zvonit na školní družinu.
 18. Během dopoledního vyučování a před činnostmi zvonit ve vestibulu na ředitelnu.

 

Odkaz k informací k provozu škol od 27.12.2020

 https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 

Odkaz k informací k provozu škol od 30.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

 Odkaz k informací k provozu škol od 18.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

 

 

 

Distanční výuka - učíme v aplikaci Teams, pomocí audiovizuální techniky. img00006.jpg

 

 

 

 

Ošetřovné: 

http://www.mpo.cz/osetrovneosvc

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19 (pokračování)

 

Usnesení vlády

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 o přijetí krizového opatření:

zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče,

 

 

 

 Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a trpělivost.

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

Třídní schůzky on-line v úterý 27. 4. 2021:

                         I. tř. v 17.00 hod.

                         II. tř. v 17. 00 hod.

                         III. tř.   v 18. 00 hod.

                        IV. tř. v 18. 00 hod.

                         V. tř. v 17. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png