Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > AKTUALITY

 AKTUALITY

 

Distanční výuka žáků 3. - 5. ročníku pokračuje.

 

Vážení rodiče,
prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku pokračuje. Dodržujeme všechna hygienická opatření včetně nošení těsnících roušek nebo pokud je to možné, daleko účinnějších respirátorů. Plastové štíty rozhodně nejsou vhodné, což nám potvrdila hygienická stanice.  Pod štítem by měla být rouška.
Všichni máme zájem, aby děti mohli chodit do školy a rodiče do práce.      
Jedná se přece o zdraví všech dětí i paní učitelky.
 Macková

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-0129.pdf

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-1-2-do-14-2-2021.pdf

 

 

Mimořádné opatření

 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-antigenn%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-obyvatel-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-2.-2021.pdf

Informace k otevření školy od pondělí 4. 1. 2021 pro 1. a 2. ročník

 V souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací musíme provést    následující změny:

 1. Vstup do školy školní družinou.
 2. Při vstupu do školy i jednotlivých učebních prostor bude k dispozici tekutá dezinfekce.
 3. Výuka dle rozvrhu (včetně odpoledních činností bez sportovních her a flétny).
 4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 5. Žáci i pedagogové mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 6. Žák musí mít s sebou dvě roušky na den v sáčku.
 7. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do školy pouze ve výjimečných případech.
 8. Třídní kolektivy se nesmí mísit.
 9. Bude prováděno pravidelné proudové větrání a dezinfekce prostor.
 10. Žáci budou používat jednorázové papírové utěrky.
 11. V jídelně nesmí být samoobslužný provoz, příbory, podnosy i saláty budou podávány rovnou k jídlu.
 12. Oběd bude v čase 12. 00 -12. 20 hod.
 13. Všichni žáci jsou přihlášení ke stravování, pokud oběd nebudete chtít, je potřeba si ho odhlásit.
 14. Školní družina v provozu od 7.00 – 16.45 hod.
 15. Odchody žáků dle zápisových lístků.
 16. Změny odchodů psát do deníčku.
 17. Při vyzvedávání po činnostech od 15.00 hod. zvonit na školní družinu.
 18. Během dopoledního vyučování a před činnostmi zvonit ve vestibulu na ředitelnu.

 

Odkaz k informací k provozu škol od 27.12.2020

 https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 

Odkaz k informací k provozu škol od 30.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

 Odkaz k informací k provozu škol od 18.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

 

 

 

Distanční výuka - učíme v aplikaci Teams, pomocí audiovizuální techniky. img00006.jpg

 

 

 

 

Ošetřovné: 

http://www.mpo.cz/osetrovneosvc

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19 (pokračování)

 

Usnesení vlády

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 o přijetí krizového opatření:

zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče,

 

 

 

 Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a trpělivost.

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 9. 2020 se uvolnilo místo ve 3. a 4. třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

Od pondělí 22.2. - 26.2.2021 jsou jarní prázdniny žáků. Distanční výuka nebude probíhat.

 

 

Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png